Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Starta Qlik Sense Desktop

Du startar Qlik Sense Desktop via Start-menyn i programgruppen Qlik Sense.

Innan du kan börja använda Qlik Sense Desktop måste du autentisera dig gentemot en Qlik Sense Enterprise-server. Du måste vara ansluten till ett fungerande nätverk för att kunna autentisera dig.

När du har autentiserats en gång behöver du inte längre vara ansluten till internet för att fortsätta använda Qlik Sense Desktop. Men du måste autentisera dig igen om trettio dagar har gått sedan du senast autentiserades om du har loggat ut eller om administratören har återkallat din användaråtkomst till Qlik Sense Enterprise-servern. Om du använder SAML-autentisering och stänger webbläsaren avslutas sessionen och kakan tas bort så att du måste autentisera dig själv för att starta en ny session.

Anteckning om informationQlik Sense Desktop körs på språket i ditt operativsystem och språket kan inte ändras, om du inte öppnar och kör Qlik Sense Desktop i en webbläsare.

Autentisera mot Qlik Sense SaaS

Du kan autentisera din Qlik Sense Desktop-klient mot Qlik Sense SaaS. Om du vill göra det måste du generera en autentiseringslänk.

Så här autentiserar du Qlik Sense Desktop med Qlik Sense SaaS

Hämta och autentisera Qlik Sense Desktop

 1. Öppna hubben. Mer information om hubben finns i Hubben i Qlik Sense Desktop.

 2. Klicka på din profil längst upp till höger och välj Profilinställningar.

 3. Under Övrigt väljer du Verktyg.

 4. Under Qlik Sense Desktop hämtar du Qlik Sense Desktop genom att klicka på Hämta.

 5. Installera Qlik Sense Desktop.
 6. Klicka på Autentisera om du vill lägga till en länk för serverautentisering till din Qlik Sense Desktop-installation. Sedan kan du autentisera genom att klicka på den länken i Qlik Sense Desktop.

Autentisera mot Qlik Sense Enterprise-servern

Om du har användaråtkomst för Qlik Sense Enterprise kan du autentisera dig gentemot Qlik Sense Enterprise-servern när du startar Qlik Sense Desktop.

Innan du kan autentisera dig måste en autentiseringslänk till Qlik Sense Enterprise genereras av administratören i Qlik Hanteringskonsol.

Din Qlik Sense-administratör kommer att ge dig information om hur du kan få länken med någon av följande metoder:

 • Hämta klientautentiseringslänken från din Qlik Sense Enterprise-hubb
 • Få klientautentiseringslänken från din administratör
 • Ta emot en hubs.ini-fil från din administratör som innehåller autentiseringslänken

Qlik Sense Desktop måste installeras på din dator innan du startar någon av följande procedurer.

Anteckning om informationKlientautentiseringar stöds inte på testservrar.

Hämta en länk för klientautentisering från Qlik Sense Enterprise-hubben

 1. Starta Qlik Sense Enterprise.
 2. Klicka på Mer i det övre verktygsfältet i hubben och klicka på Klientautentisering.
 3. En dialogruta öppnas där du uppmanas att bekräfta att du vill öppna autentiseringslänken med Qlik Sense. Bekräfta dialogrutan.

  Qlik Sense Desktop öppnas och en ny autentisering för Enterprise Server läggs till på välkomstsidan under din autentisering för Qlik Sense Enterprise.

 4. Klicka på autentiseringsknappen för att logga in. Du kan uppmanas att ange dina Qlik Sense Enterprise-inloggningsuppgifter.

  Du är nu autentiserad och Qlik Sense Desktop öppnas.

Sedan när du startar Qlik Sense Desktop kan du klicka på autentiseringsknappen och logga in med dina Qlik Sense Enterprise-inloggningsuppgifter.

Få klientautentiseringslänken från din administratör

 1. Klicka på autentiseringslänken som du fått från din Qlik Sense-administratör.

  Om du inte kan klicka på länken kopierar du länken till din webbläsare och trycker på retur.

  Om du använder Google Chrome måste du i adressfältet välja det länkalternativ som inte heter Google Sök.

  Google Chrome-adressfält med länkalternativ.

 2. En dialogruta öppnas där du uppmanas att bekräfta att du vill öppna autentiseringslänken med Qlik Sense. Bekräfta dialogrutan.

  Qlik Sense Desktop öppnas och autentiseringslänken läggs till på välkomstsidan under din autentisering för Qlik Sense Enterprise.

 3. Klicka på autentiseringslänken. Du kan uppmanas att ange dina Qlik Sense Enterprise-inloggningsuppgifter.

  Du är nu autentiserad och Qlik Sense Desktop öppnas.

Sedan när du startar Qlik Sense Desktop kan du klicka på autentiseringsknappen och logga in med dina Qlik Sense Enterprise-inloggningsuppgifter.

Ta emot en hubs.ini-fil från din administratör

 1. Kopiera hubs.ini-filen som du fått av din administratör till följande plats: C:\Users\<user name>\Documents\Qlik\Sense\Hubs\.

  Nästa gång du startar Qlik Sense Desktop läggs en autentiseringslänk till på välkomstsidan under din autentisering för Qlik Sense Enterprise.

 2. Klicka på autentiseringslänken. Du kan uppmanas att ange dina Qlik Sense Enterprise-inloggningsuppgifter.

  Du är nu autentiserad och Qlik Sense Desktop öppnas.

Sedan när du startar Qlik Sense Desktop kan du klicka på autentiseringsknappen och logga in med dina Qlik Sense Enterprise-inloggningsuppgifter.

Logga ut

Du kan välja att logga ut från Qlik Sense Desktop.

 • Klicka på Användare och sedan på Logga ut i popupmenyn.

Öppna Qlik Sense Desktop i en webbläsare

Qlik Sense Desktop visas som standardinställning i ett eget fönster. Men du kan också öppna den i en webbläsare.

Du måste logga in med hjälp av Qlik Sense Desktop innan du kan öppna det i en webbläsare.

 1. Starta Qlik Sense Desktop från startmenyn.
 2. Öppna en webbläsare som stöds.
 3. Skriv http://localhost:4848/hub i webbläsarens adressfält.

Qlik Sense Desktop öppnas i webbläsaren och visar hubben med alla dina appar.

Anteckning om information

Du kan nu ändra språket i Qlik Sense Desktop. Mer information finns i Byta språk i Qlik Sense.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!