Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Utforska data med visualiseringar

Du gör urval genom att klicka och rita linjer i de olika visualiseringarna.

När du gör ett urval uppdateras alla associerade visualiseringar omedelbart så att urvalet avspeglas. Du bekräftar valet genom att klicka på eller genom att klicka någonstans på arket utanför visualiseringen. Du kan även klicka i en annan visualisering, och då genereras ett nytt val. Du kan även bekräfta genom att trycka på returtangenten.

Du kan ångra ett val genom att klicka på Avbryt. Du kan även trycka på Esc-tangenten för att ångra något.

Standardinställningen är att nya urval i en visualisering läggs till de föregående. Klicka på elementet om du vill avmarkera det. På en dator kan du hålla ned Ctrl medan du gör ett urval för att automatiskt ta bort tidigare urval i en visualisering och enbart behålla det nya urvalet.

Förhandsgranska urval

Följande bilder visar hur visualiseringar omedelbart uppdateras när ett urval görs.

Inga urval

Arkvy utan gjorda urval.

Arkvy med två filterrutor, ett stapeldiagram och en trädkarta utan några urval.

Ett urval har gjorts

I denna bild görs ett val (i filterrutan Region), och alla associerade visualiseringar uppdateras.

Ett urval gjort i filterrutan Region.

Arkvy med två filterrutor, ett stapeldiagram och en trädkarta.

Ett andra urval har gjorts

I denna bild görs ett andra val (i stapeldiagrammet Total Sales). Det bekräftar automatiskt det första urvalet och presenterar en förhandsgranskning av det nya urvalet.

Ett andra urval har gjorts i stapeldiagrammet Total Sales.

Arkvy med två filterrutor, ett stapeldiagram och en trädkarta.
Anteckning om informationDet är skillnad på följande urval i filterrutor: Avbryt val (Avbryt) och Ta bort val (Urval – Rensa alla). Med Avbryt rensar du bara det senaste urvalet, men Urval – Rensa alla rensar alla urval.
RELATERAD INFORMATION:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!