Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Publicera

Att publicera är ett sätt att dela innehållet i en app. Du publicerar en app till en ström.

De som har åtkomsträttigheter till en ström kan analysera data genom att interagera med appens visualiseringar.

Du kan också publicera en app till en samling. Då blir den tillgänglig för användare utanför din Qlik Sense Enterprise-distribution.

Du kan normalt sett publicera en app när du har slutat arbeta med designen. Att designa en app innebär att skapa visualiseringarna och organisera hur appen ska presenteras. Du kan ompublicera en publicerad app för att uppdatera den med nytt innehåll.

När du publicerar en app är den låst. Andra kan inte redigera dina publicerade ark och berättelser. Däremot kan de använda dem för att interagera med och analysera data. Nya ark och berättelser kan godkännas för att tas med i en publicerad apps offentliga ark och berättelser. Det innebär att man kan samarbeta kring design och innehåll i en publicerad app.

I Qlik Sense Enterprise kan din administratör publicera appar från Qlik Hanteringskonsol. Appägare kan även publicera sina appar från hubben och flytta sina publicerade appar mellan strömmar. Alla publicerade appar utvärderas genom distributionsregler som Qlik Sense-administratören anger. Dessa regler avgör om appen ska distribueras för konsumtion i en Qlik Sense Enterprise-molnhubb eller inte.

I Qlik Sense Enterprise kan rapporter även distribueras från Qlik NPrinting till Qlik Sense Enterprise-hubben. En länk till QlikView-dokumentet kan även publiceras i Qlik Sense Enterprise-hubben.

Mer information

 

Publicera till Qlik Sense Enterprise-strömmar

Publicera till Qlik Sense Enterprise-strömmar för Qlik Sense Client-Managed mobil

Publicera från Qlik Sense Enterprise on Windows till andra hubbar

Publicera mellan Qlik Sense-plattformar

Qlik NPrinting-rapporter i Qlik Sense

QlikView-dokument i Qlik Sense

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!