Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Vad är nytt i Qlik Sense May 2022

Det här delavsnittet innehåller en sammanfattning av funktioner och förbättringar i Qlik Sense Enterprise on Windows för affärsanvändare, analysskapare och dataintegratörer som använder Qlik Sense.

Anteckning om information

Qlik Sense-administratörer läser delavsnittet Vad är nytt (endast på engelska) i dokumentationen om Qlik Sense för administratörer.

Qlik Sense-utvecklare läser delavsnittet Vad är nytt (endast på engelska) i dokumentationen om Qlik Sense för utvecklare.

Förstärkta analyser

Kontroller för fininställning av detaljnivåer i Affärslogik i Insight Advisor

Affärslogik gör att du kan definiera den standardinställda detaljnivån för en kalenderperiod, till exempel baserat på år, kvartal eller månad. När du skapar beteenden som exempelvis standardkalenderperioder kan du nu ange om detaljnivån ska användas eller ignoreras för en viss analys med tillgång till mer avancerade kontroller för mer detaljerad information.

Standardkalenderperiod

Visualiseringar och instrumentpaneler

Nya åtgärder för knappobjekt

Nya åtgärder som är tillgängliga med knappobjekt förbättrar arbetsflödet för on-demand-appar och dynamiska vyer. Apputvecklare kan använda knappen till att göra användning av och övergång till en ny app mer användarvänlig.

Knapp

Färglägga etiketter med kartdiagram

De nya kartinställningarna omfattar alternativ för färgläggning av etiketter, där du kan anpassa kontrasten för etiketterna mot baskartan eller färglagda områden. Du kan ställa in kartan för automatisk justering av etikettens färgläggning beroende på baskartan eller välja en önskad färgläggning.

Egenskaper för kartor

Favoriter i hubben

Markera dina privata eller publicerade appar som favoriter för enkel åtkomst i hubben. Favoritappar är markerade med en Stjärna-ikon och visas i det nya delavsnittet Favoriter. Det här delavsnittet är endast synligt i hubben när minst en app är markerad som favorit.

Hubben

Spridningsdiagram har nu stöd för regressionslinjer

Det omdesignade spridningsdiagrammet ger ökad flexibilitet och fler detaljer. Spridningsdiagram har nu stöd för regressionslinjer, däribland genomsnittliga, linjära, exponentiella och logaritmiska, samt andra, tredje och fjärde polynomial. Anpassa inställningarna för regressionslinjen med bland annat färg och typ, vertikal eller horisontell anpassning, och visa en formel för att snabbt se relationen mellan två variabler.

Egenskaper för spridningsdiagram

KPI-bakgrundsfärg och nya ikoner

Du kan nu lägga till bakgrundsfärger i KPI-diagram, det ger dig mer flexibilitet när du anpassar dina visualiseringar. Ett omfattande utbud av nya ikoner har också lagts till i den befintliga ikonuppsättningen.

Ladda upp appar med GeoAnalytics-komplement till Qlik Cloud

För att hjälpa kunder som går över till Qlik Cloud finns det en 12-månaders respitperiod för appar som använder GeoAnalytics-komplement och har laddats upp till Qlik Cloudfrån andra versioner av Qlik Sense. Efter respitperioden kan du använda kartdiagrammet i Qlik Cloud, som är snabbare, enklare att använda, skrivs ut bättre och innehåller fler funktioner.

Överföra appar

Kopplingar

Databricks ODBC Connector har stöd för OAuth och förbättrat gränssnitt

Databricks-kopplingen har nu stöd för OAuth 2.0-autentisering med Databricks på Azure. Stödet för OAuth möjliggör även enkel inloggning (SSO) till Databricks när du använder en identitetsleverantör.

Gränssnittet för Databricks-kopplingen har förenklats så att det bara innehåller databasegenskaper som är tillämpliga på den här kopplingen.

Skapa en Databricks-koppling (endast på engelska)

Qlik Web Connectors ingår i Qlik Sense Enterprise Client-Managed

Qlik Web Storage Provider Connectors finns nu tillgängliga i Qlik Sense Enterprise on Windows på samma sätt som i Qlik Sense SaaS. Motsvarande metadatakopplingar är också integrerade så att du inte behöver ha Qlik Web Connectors installerat separat. Dessa kopplingar låter dig ansluta till filbaserade data lagrade hos en webblagringsleverantör, antingen genom att bläddra efter mappar och filer direkt i gränssnittet, eller genom att använda de separata metadatakopplingar som listar strukturerna och objekten i tabeller. De webblagringsleverantörsplattformar som stöds är Amazon S3, Azure Storage, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, Office 365 SharePoint och OneDrive.

Qlik Web Storage Provider Connectors (endast på engelska)

Stöd för att överföra Oracle Wallets

Qlik Oracle-kopplingar har nu ytterligare säkerhetsfunktioner med stöd för att överföra en Oracle Wallet-fil. Oracle Wallets är behållare som lagrar autentiseringsuppgifter, privata nycklar, certifikat med mera. Det gör det möjligt för organisationer att enkelt tvinga fram användning av säkerhetsregler baserat på definierade användarbehörigheter i en Oracle Wallet. Qlik Oracle-kopplingar har nu tillgång till Oracle Wallets genom en TLS-krypterad kommunikationskanal.

Skapa en Oracle-koppling (endast på engelska)

Data och plattform

Uppgiftshantering med självbetjäning – Skapa, redigera och ladda data i hubben

Nya funktioner i hubben gör det möjligt för användare med lämpliga tillstånd att skapa, redigera och ta bort laddningsuppgifter och schemalagda utlösare.

Den här funktionen släpps under funktionsflaggan ”HUB_CREATE_EDIT_DELETE_TASK” och avaktiveras (ställs in på falsk) som standard.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!