Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Nyheter i Qlik Sense februari 2023

Det här delavsnittet innehåller en sammanfattning av funktioner och förbättringar i Qlik Sense Enterprise on Windows för affärsanvändare, analysskapare och dataintegratörer som använder Qlik Sense.

Anteckning om information

Qlik Sense-administratörer läser delavsnittet Vad är nytt (endast på engelska) i dokumentationen om Qlik Sense för administratörer.

Qlik Sense-utvecklare läser delavsnittet Vad är nytt (endast på engelska) i dokumentationen om Qlik Sense för utvecklare.

Förstärkta analyser

Lägg till insikter på naturligt språk i ark

NL Insights är en ny Dashboard bundle-kontroll som visar insikter på naturligt språk om valda dimensionsvärden och mått. Detta låter app-utvecklare dela insikter om data på ett effektivt sätt med sina app-kunder. Insikter inkluderar analyser baserade på vald data. App-utvecklare kan ta bort oönskade analyser vid behov.

NL Insights

Visualiseringar och instrumentpaneler

Ny formatpanel för visualiseringar

Apputvecklare kan nu utforma typsnittet som används för rubriker, undertexter och fotnoter, vilket ger dem fler alternativ när de ska anpassa sina visualiseringar. Den nya fliken Allmänt, ger alternativ för att ändra teckensnittstyp, storlek, färg och betoning. Fliken Diagram kontrollerar utformningen av rader, rullningslister och anpassade rubriker.

Spridningsdiagram kan visa större datauppsättningar

Du kan nu kontrollera antalet synliga bubblor som visas i spridningsdiagram som du skapar. Spridningsdiagram kan ställas in så att de visar upp till 50 000 datapunkter. Om det finns fler än 5 000 synliga bubblor, visas inte bubbeletiketter och bubblor som ligger utanför gränsvärden.

Stora datauppsättningar i spridningsdiagram

Nya alternativ för rutnät och bakgrund i ark

Arken kan nu ha anpassade bakgrundsbilder och -färger så att du kan dela in ditt ark i delavsnitt, lägga till bilder från ditt mediebibliotek med mera. Du kan ställa in en bakgrundsfärg med färgväljaren, eller med hjälp av uttryck.

Apputvecklare har nu mer kontroll över objektplacering och storleken på arkrutnät för att stödja avancerad formatering för presentationer.

Strukturera en app med hjälp av ark

Färglägga per uttryck

Visa gradvisa ändringar med diagramanimeringar

Diagramanimeringar är de gradvisa övergångarna i en visualisering från den gamla vyn till den nya vyn när data har ändrats, t.ex. efter att ett val har gjorts. Animeringar kan aktiveras eller inaktiveras i appens inställningar, i opublicerade appar.

Animeringar kan styras i följande diagramtyper:

  • Stapeldiagram

  • Nyansdiagram

  • Kombinationsdiagram

  • Linjediagram

  • Cirkeldiagram

  • Spridningsdiagram

  • Trattdiagram (visualiseringspaket)

  • Rutnätsdiagram (visualiseringspaket)

  • Sankey-diagram (visualiseringspaket)

Ändra animeringarna i diagrammet

Kopplingar

Ny ServiceNow ODBC-koppling

Du kan nu komma åt data som är lagrade i ServiceNow. Med den nya ServiceNow-kopplingen kan du inkludera ServiceNow-data, till exempel incidenter, förfrågningar och ärendeposter, i din analys. Den nya kopplingen innehåller säkerhetsalternativ som Oauth eller SSL för att säkerställa att endast auktoriserade användare kan komma åt dessa data.

ServiceNow (endast på engelska)

Nya Amazon S3-kopplingar med förbättrad säkerhet

Qlik Cloud har två nya kopplingar: Amazon S3 Metadata V2 och Amazon S3 V2 Web-lagringsleverantör. Dessa kopplingar är säkrare eftersom de använder Amazon S3-API:et för att få tillgång till dina Amazon S3-metadata, t.ex. namnen på filer och undermappar i din Amazon S3-bucket. Tidigare versioner av dessa kopplingar använde REST-API:et. För närvarande har den första versionen av Amazon S3-kopplingarna V2 och de befintliga Amazon S3-kopplingarna samma funktioner. Nya funktioner kommer dock endast att läggas till V2-kopplingarna framöver.

Någon gång i framtiden kommer de tidigare Amazon S3-kopplingarna inte längre att stödjas.

Amazon S3-metadata V2 (endast på engelska)

Amazon S3 V2 (endast på engelska)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!