Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Nyheter i Qlik Sense maj 2023

Det här delavsnittet innehåller en sammanfattning av funktioner och förbättringar i Qlik Sense Enterprise on Windows för affärsanvändare, analysskapare och dataintegratörer som använder Qlik Sense.

Anteckning om information

Qlik Sense-administratörer läser delavsnittet Vad är nytt (endast på engelska) i dokumentationen om Qlik Sense för administratörer.

Qlik Sense-utvecklare läser delavsnittet Vad är nytt (endast på engelska) i dokumentationen om Qlik Sense för utvecklare.

Visualiseringar och instrumentpaneler

Nya anpassningsalternativ för filterrutor

Apputvecklare har nu nya sätt att anpassa filterrutornas utseende och funktioner. Listrutan för varje fält eller huvuddimension i en filterruta kan anpassas individuellt med flera nya egenskaper. Följande alternativ är tillgängliga:

  • Dölj fältets titel som visas.

  • Ta bort sökfunktionen för fältet, eller växla till jokertecken-läge (infogar *-tecken runt strängen).

  • Kompakt vy för att optimera utrymmet mellan värdena.

  • Kryssruteläge för alternativ valmetod.

  • Histogramvy för att visa frekvensen för varje värde i data.

  • Rutnätslayout med anpassade ordnings- och visningsalternativ.

Filterruta

Formatförbättringar i diagram

Nya formatförbättringar finns tillgängliga i flera Qlik Sense-diagram, vilket ger apputvecklare fler anpassningsmöjligheter när visualiseringar byggs, så att företag, avdelningar och enskilda kan anpassa formatstandarder och inställningar efter sina preferenser.

Linjediagram kan visa större datauppsättningar

Apputvecklare kan nu kontrollera antalet synliga punkter och linjer som visas i linjediagram. Maxantalet för synliga punkter är 50 000. Maxantalet för synliga linjer är 1 000. Dessa alternativ finns tillgängliga för linjediagram med en kontinuerlig dimensionsaxel.

Ett linjediagram med en stor datauppsättning. Detta diagram är inställt på att visa maximalt 50 linjer och 20 000 datapunkter.

Ett linjediagram med många linjer.

Linjediagram

Lägga till bakgrundsfärger och bilder i diagram

Apputvecklare kan nu lägga till en anpassad bakgrundsfärg eller bild till raka tabeller, pivotdiagram, cirkeldiagram och stapeldiagram. Alla bilder i mediebiblioteket kan användas som bakgrund. Du kan välja en enda bakgrundsfärg, eller färglägga per uttryck.

Skapa personanpassade enkla tabeller med diagramutforskning

I visualiseringspaketet ökar nya enkla tabeller väsentligt möjligheten till självbetjäning med diagramutforskning. det fungerar som en uppsamlingstabell och ger appanvändare flexibilitet att välja ut och välja hur de vill att deras tabell presenteras.

Appskapare kan lägga till flera fält samtidigt, anpassa tabeller på kolumnnivå, lägga till alternativa dimensioner och mått, ställa in kolumnbredd, tillämpa sidnumrering och aktivera diagramutforskning.

Med diagramutforskning kan användare som inte har redigeringsbehörighet anpassa den ursprungliga enkla tabellen när de är i analysläge. Dessa användare kan lägga till eller ta bort kolumner, ändra sorteringsordning, ordna om kolumner och göra urval. Sedan kan de dela, hämta, prenumerera på eller bokmärka den nya tabellayouten. Ändringar som gjorts av en användare i diagramutforskningsläge syns inte för andra användare som arbetar med samma ark. Det är mycket praktiskt i appar som har många användare med olika behov.

Enkel tabell (Visualiseringspaket)

Använda diagramutforskning

Diagramutforskning i en enkel tabell i analysläge.

Enkel tabell i visningsläge med diagramutforskning aktiverat.

Avancerad redigering

Nya diagramfunktioner för anpassad appnavigering

De nya diagramfunktionerna ObjectId() och InObject() gör att det går att skapa guidade program med anpassad navigationsfunktion. Du kan till exempel använda funktionerna i villkorsuttryck för att skapa färgade knappar för att navigera mellan ark i en app.

Funktionerna ger tillgång till en hierarki objekt i en Qlik Sense-app. ObjectId() returnerar ID för det objekt i vilket uttrycket utvärderas. Funktionen accepterar en valfri strängparameter, som kan ange den typ av objekt du letar efter. ObjectId('sheet') returnerar ID för uttryckets ark. InObject(ID) är Sant när det utvärderas inuti ett objekt med angivet ID.

InObject – diagramfunktion

ObjectId – diagramfunktion

Kopplingar

Ny Google Analytics 4-koppling

Google Analytics 4-kopplingen extraherar trafik- och engagemangsmätvärden från dina Google Analytics 4-aktiverade webbplatser och appar och laddar denna data i dina Qlik Sense-appar.

Google ersätter Universal Analytics med Google Analytics 4. Mer information om den här förändringen finns i Google Analytics Help.

Google Analytics 4 (endast på engelska)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!