Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Vad är nytt i Qlik Sense November 2021

Förstärkta analyser

Anpassade diagramperioder

Användare kan nu anpassa analysperioden som används av Insight Advisor. Tidigare behövde användare behörighet för att ändra affärslogiken. Nu kan användare göra dessa ändringar på begäran, vilket innebär att de snabbare kan får de insikter de behöver.

Skapa visualiseringar med Insight Advisor

Period jämfört med period-analys (DPS)

Nu kan användare jämföra hur ett mått förändrats från föregående period till den aktuella perioden med hjälp av period jämfört med period-analysen. Analysen tillämpas på ett linjediagram, vilket visar användare skillnaden för ett mått mellan två analysperioder.

Skapa visualiseringar med Insight Advisor

Fält och originalobjekt nås på samma sätt i Insight Advisor och Insight Advisor Chat

Vad användare kan söka efter och få åtkomst till med knapparna Mått och Dimension med Insight Advisor Chat beror på om appen är publicerad och om en logisk modell har tillämpats på appen.

Göra appar tillgängliga i Insight Advisor Chat

Skapa anpassade svar på frågor

Med anpassade analyser kan du skapa anpassade svar för specifika fraser i Insight Advisor. Du kan definiera analysen som ska returneras, som jämförelse, ranking och klustring, med angivna indatafält. Det ger förbättrad kontroll över autogenererade analyser utan att du behöver definiera komplexa regler.

Lägga till anpassade analyser till Insight Advisor

Visualiseringar

Ny värd för satellitrutor

På grund av API-ändringar hos vår leverantör av satellitrutor kommer värden som används för att hämta satellitbakgrundsdata att ändras från services.arcgisonline.com till ibasemaps-api.arcgis.com. .

Bytet skedde den 7 december 2021 och borde inte vara märkbart för de flesta användare. Kunder som begränsar domäner med sin brandvägg måste dock tillåta denna nya domän efter övergången. Om dina kartor inte fungerar som förväntat kan du kontakta din Qlik-administratör. Administratören kan behöva tillåta den här tjänsten.

Lägga till diagram i beskrivningar

Den här versionen kommer att omfatta ytterligare anpassning av beskrivningar med möjlighet att bädda in en originalvisualisering i beskrivningen. Det gör det möjligt för dig att först visualisera en översikt och sedan söka nedåt i hierarkin direkt i diagrammet för att få mer information. Det här inbäddade diagrammet ärver tillståndet med dimensionsvärdet som är i fokus valt.

Skapa en anpassad beskrivning

Tillgänglighet

Tangentbordsnavigering i läget Visa data

Enkla tabeller i läget Visa data har förbättrad tangentbordsnavigering.

Läget Visa data

Skiktade etiketter

Den här utgåvan introducerar skiktade etiketter, som ger större kontroll och mer flexibilitet vid presentation av grafer. Utöver etikettalternativ som auto, horisontell och lutad kan du nu skikta dina etiketter längs X-axeln. Skiktning sprider dina etiketter för bättre utnyttjande av utrymmet och ger mer plats för din graf.

Ändra utseende på en visualisering: X-axel och y-axel

Alla etiketter synliga i ett linjediagram

Linjediagramsetiketterna har förbättrats med det nya alternativet Alla, vilket tvingar dataetiketter att alltid vara synliga. Dessutom har alternativet Auto, som automatiskt visar etiketter baserat på det tillgängliga utrymmet, förbättrats för att visa fler etiketter.

Egenskaper för linjediagram: Utseende

Storlek och positionering av bilder

Nu kan du lägga till bilder med hjälp av URL:er i rader i enkla tabeller för att skapa mer sammanhang och insikt.

Tabellegenskaper: Data

Redigera originalobjekt från egenskapspanelen

Nu kan du redigera originalvisualiseringar, originaldimensioner och originalmått direkt från egenskapspanelen.

Redigera en originalvisualisering

Redigera en originaldimension

Redigera ett originalmått

Definiera standardfliken i behållarobjekt

Behållarobjektet är ett objekt som gör att du kan lägga till visualiseringar i ett begränsat utrymme. Som standard visas den första fliken när du visar en behållare. För att ge användarna en bättre upplevelse kan du nu ange en standardflik när du skapar eller redigerare en behållare.

Skapa en behållare

Kopplingar

Förbättringar av Snowflake-kopplingen

Nu kan du autentisera med ihopparning av nycklar. Det går även att åsidosätta standardrollen i kopplingsdialogen och ange alla roller som du har åtkomst till.

Skapa en Snowflake-koppling (endast på engelska)

Plattform

Partiell laddning för schemalagda laddningar

Nu kan du använda alternativet för partiell laddning för schemalagda laddningar i QMC. Delvisa laddningar har flera fördelar jämfört med fullständiga laddningar:

  • Det går fortare eftersom det bara är data som ändrats nyligen som måste laddas. Skillnaden är avsevärd för stora datauppsättningar.

  • Det går åt mindre minne eftersom färre data laddas.

  • Mer tillförlitligt eftersom frågor till källdata körs snabbare, vilket minskar risken för nätverksrelaterade problem.

Redigera uppgifter (endast på engelska)

Stöd för NVDA och Chrome-skärmläsare

Nu stöds konfigurationen NVDA-skärmläsaren för Microsoft Windows och Google Chrome.

Använda Qlik Sense med en skärmläsare

Förbättringar av Qlik Sense Enterprise on Windows-installationsprogrammet

Installationsflödet har förbättrats. Det har nu även stöd för:

  • Inställning av lyssningsporten under installation.

  • Konfiguration av poolstorleken för QRS-kopplingen.

Installera Qlik Sense Enterprise on Windows på en singelnod (endast på engelska)

Installera Qlik Sense på en multinodplats (endast på engelska)

Visa licensinformation i QMC när du använder en signerad nyckel

Med en signerad licensnyckel går det nu att se licensinformation i QMC.

Platslicens (endast på engelska)

Tillåta SCRAM-kryptering

Lägger till stöd för SCRAM-kryptering som en del av QRS.

Databassäkerhet (endast på engelska)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!