Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Vad är nytt i Qlik Sense August 2022

Det här delavsnittet innehåller en sammanfattning av funktioner och förbättringar i Qlik Sense Enterprise on Windows för affärsanvändare, analysskapare och dataintegratörer som använder Qlik Sense.

Anteckning om information

Qlik Sense-administratörer läser delavsnittet Vad är nytt (endast på engelska) i dokumentationen om Qlik Sense för administratörer.

Qlik Sense-utvecklare läser delavsnittet Vad är nytt (endast på engelska) i dokumentationen om Qlik Sense för utvecklare.

Förstärkta analyser

Insight Advisor är inte längre tillgänglig med Qlik Sense Desktop

Insight Advisor, inklusive affärslogik, stöds inte längre för Qlik Sense Desktop. I november 2022 uppgraderas Insight Advisor till en ny upplevelse. Detta kommer endast att vara tillgängligt på Qlik Sense Enterprise on Windows. Användare som vill fortsätta använda Insight Advisor och Business Logic på Qlik Sense Desktop ska inte uppgradera till augusti 2022.

Skript på diagramnivå

Skript på diagramnivå är en kraftfull funktion som låter dig ändra den dynamiska datamängden bakom ett diagram med hjälp av en delmängd av Qlik-skriptspråket, med tekniker som variabler och loopar. Du kan lägga till eller ändra rader och kolumner som inte fanns i den ursprungliga datamängden. Detta möjliggör beräkningar i diagramuttryck som tidigare inte var möjliga, såsom simuleringar eller målsökning.

Visualiseringar och instrumentpaneler

Formatpanel för stapel- och cirkeldiagram

Apputvecklare kan nu utforma typsnittet som används för rubriker, undertexter och fotnoter i stapel- och cirkeldiagram, vilket ger dem fler alternativ när de ska anpassa sina visualiseringar. Den nya fliken Allmänt, ger alternativ för att ändra teckensnittstyp, storlek, färg och betoning. Diagramfliken styr formatering av staplar i stapeldiagrammet och formatering av delar i cirkeldiagram.

Nya diagram- och skriptfunktioner för att stöda JSON

Nya funktioner har introducerats för att stödja testning, validering och modifiering av JSON-data (JavaScript Object Notation) : 6IsJson, JsonGet, JsonSet.

Strängfunktioner

Nya inre och yttre uppsättningsuttryck i uppsättningsanalys

Yttre uppsättningsuttryck förenklar styrningen av Qlik Sense-program. Det är särskilt bra vid arbete med komplicerade originalmått som kommer i olika sorter med ett grundmått.

Du kan nu använda uttryck för att anpassa grundoriginalmåttet, som exempelvis {<Year={2021}>} [Master Measure].

Inre och yttre uppsättningsuttryck

Kopplingar

Office 365 SharePoint Metadata-kopplingen stöder nya tabeller

Office 365 SharePoint Metadata-kopplingen har uppdaterats till att stödja åtkomst till Microsoft SharePoint-listor och -visningar. Följande nya tabeller kan nu laddas i Datahanteraren eller SkriptredigerarenVisa och ItemsFromList.

Office 365 SharePoint Metadata (endast på engelska)

Qlik Web Connectors ingår i Qlik Sense Enterprise Client-Managed

Följande Qlik Web Connectors är nu tillgängliga i Qlik Sense Enterprise on Windows på samma sätt som i Qlik Sense SaaS, utan att Qlik Web Connectors behöver installeras separat.

Förbättringar och tillägg i dokumentationen

Skript ger bättre resultat

Scriptämnen som täcker datum- och tidsfunktioner, taltolkning och skriptprefix har förbättrats. Nya exempel har lagts till i dokumentationen i Qlik Sense-hjälpen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!