Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Vad är nytt i Qlik Sense February 2022

Det här delavsnittet innehåller en sammanfattning av funktioner och förbättringar i Qlik Sense Enterprise on Windows för affärsanvändare, analysskapare och dataintegratörer som använder Qlik Sense.

Anteckning om information

Qlik Sense-administratörer läser delavsnittet Vad är nytt (endast på engelska) i dokumentationen om Qlik Sense för administratörer.

Qlik Sense-utvecklare läser delavsnittet Vad är nytt (endast på engelska) i dokumentationen om Qlik Sense för utvecklare.

Förstärkta analyser

Instrumentpaneler för period jämfört med period i Insight Advisor

Insight Advisor returnerar nu mer stabila period jämfört med period-analyser i form av hela instrumentpaneler där användarna får välja eller söka efter tillämpliga fält. Istället för bara ett diagram får du ett eller flera diagram och KPI:er, tillsammans med en filterruta där du kan göra urval och utforska jämförelsekapaciteten.

Använda Insight Advisor-analys

Insight Advisor har stöd för dollarteckenexpansioner

Insight Advisor kan nu känna igen uttryck som ingår i variabler och använda dem vid generering av analyser. Det gör det möjligt för användare som hanterar uttryck i variabler att generera mer relevanta insikter.

Skapa visualiseringar med Insight Advisor

Dollarteckenexpansioner

Kontroller för fininställning av detaljnivåer i Affärslogik i Insight Advisor

Affärslogik gör att du kan definiera den standardinställda detaljnivån för en kalenderperiod, till exempel baserat på år, kvartal eller månad. När du skapar beteenden som exempelvis standardkalenderperioder kan du nu ange om detaljnivån ska användas eller ignoreras för en viss analys med tillgång till mer avancerade kontroller för mer detaljerad information.

Standardkalenderperiod

Definiera fält och grupper

Nya alternativ för anpassning av affärslogik i Insight Advisor

Nya parametrar har lagts till i affärslogiken som kan bidra till att förfina analyser som genereras med Insight Advisor. Bland alternativen finns trendriktning och sorteringsordning för mått, specifikation av favoritanalyser som kan användas av systemet och specifikation av övergripande aggregeringstyp för komplexa uttryck.

  • Gynnsamma trender: Anger om den önskade trenden för ett mått ska öka eller minska.

  • Favorit: Identifierar intresse för Insight Advisor så att Insight Advisor kan använda måttet mer ofta vid generering av visualiseringar utan användarfrågor eller urval.

  • Övergripande aggregering: Hjälper Insight Advisor att avgöra vilken aggregring som ska användas för frågor som innehåller originalmått med komplexa uttryck där aggregringen inte är tydlig från början.

Definiera fält och originalobjekt

Visualiseringar och instrumentpaneler

Förbättringar av rutnätsdiagrammet

Tack vare förbättringar av rutnätsdiagrammet kan du nu visa etiketter för varje datapunkt i diagrammet. Etiketter identifierar värdet för måttet i datapunkten. Som en förberedelse inför utfasningen av komplementet Färgdiagram i den här versionen innehåller rutnätsdiagrammet nu två layouter: Standard och det nya alternativet Färgdiagram. Färgdiagramslayouten lägger till färgdiagrammets funktioner i rutnätsdiagrammet. Från och med den här versionen stöds inte längre diagramkomplementet Färgdiagram.

Rutnätsdiagram

Förbättringar för att hantera variabler

Den uppdaterade, flexibla dialogen Variabler förenklar hanteringen av diagramvariabler och är svaret på en populär förfrågan genom Ideation. Genom att visa alla variabelelement, inklusive namn, beskrivning, värde och taggar, kan du lägga till, söka och kopiera variabler. Du kan till och med radera flera (upp till 20) variabler samtidigt. Dessa funktioner underlättar manuellt arbete och gör det lättare för team att arbeta mer effektivt.

Kopplingar

Kopplingen Qlik Sense för Google Drive

Kopplingen Qlik Sense för Google Drive ingår i Qlik Sense Enterprise Client-Managed. Nu kan du komma åt data i Google Drive och ladda dem direkt i din Qlik Sense-app.

Qlik Web Storage Provider Connectors (endast på engelska)

Google Drive

Google Drive och koppling till Kalkylblad

Kopplingen Qlik för Google Drive och Spreadsheets Metadata ingår nu i Qlik Sense Enterprise Client-Managed.

Google Drive och Spreadsheets Metadata (endast på engelska)

Förbättringar av Snowflake-kopplingen

Snowflake-kopplingen kan nu användas med autentiseringsnycklar så att du kan använda ökade säkerhetsåtgärder vid åtkomst till Snowflake från Qlik Sense.

Skapa en Snowflake -koppling (endast på engelska)

Stöd för AWS IAM autentiseringsuppgifter med Amazon Redshift

Nytt stöd för autentisering med Amazon Redshift-kopplingar gör att du kan använda AWS Identity and Access Management (IAM) autentiseringsuppgifter. Det innebär att organisationer kan tilldela rollbaserade åtkomstbehörigheter samt tilldela individuella åtkomstbehörigheter.

Skapa en Amazon Redshift -koppling (endast på engelska)

Data och plattform

Formaterad export till Excel

Formateringsalternativ stöds nu när du exporterar enkla tabeller till Excel. Exporterade tabeller innehåller nu summor och format som de visas i Qlik Sense.

Hämta data från en visualisering

Lägga till uppgiftshantering med självbetjäning

Användare med rätt behörigheter kan nu enkelt starta, stoppa och visa laddningsuppgifter i hubben.

Ladda appdata

Hantera laddningsuppgifter för appar

Förbättringar och tillägg i dokumentationen

Skript ger bättre resultat

Introduktionskurs om set-uttryck

Lär dig att bygga set-uttryck för set-analyser.

Introduktion – Skapa ett set-uttryck

Diagramuttryck och laddningsskript

Flera nya exempel på funktioner som används i diagramuttryck och laddningsskript.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!