Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Nyheter i Qlik Sense från november 2022

Det här delavsnittet innehåller en sammanfattning av funktioner och förbättringar i Qlik Sense Enterprise on Windows för affärsanvändare, analysskapare och dataintegratörer som använder Qlik Sense.

Anteckning om information

Qlik Sense-administratörer läser delavsnittet Vad är nytt (endast på engelska) i dokumentationen om Qlik Sense för administratörer.

Qlik Sense-utvecklare läser delavsnittet Vad är nytt (endast på engelska) i dokumentationen om Qlik Sense för utvecklare.

Förstärkta analyser

Autogenerera en analys med hjälp av Analystyper i Insight Advisor

Låt Insight Advisor autogenerera din analys, inklusive visualiseringar, narrativa avläsningar och till och med hela ark. Välj typ av analys från en mängd olika tillgängliga alternativ, såsom jämförelse, rangordning, trender och mycket mer. Välj dina data med vägledning från Insight Advisor och låt sedan Insight Advisor generera resten. Redigera analysen och lägg till den i instrumentpaneler för vidare utforskning. Med analystyper stöder Insight Advisor flera vägar till insikt, inklusive autoanalys när du väljer fält, sökning på naturligt språk och nu autogenerering av analysen när du väljer en analystyp, för ett mer direkt tillvägagångssätt.

Exempelfrågor i Insight Advisor

Appkreatörer kan nu ge exempelfrågor i Insight Advisor inom affärslogikslagret i en app. Detta gör att de kan anpassa frågorna till deras specifika analytiska innehåll och därigenom hjälpa användare att lära sig hur de ska använda naturligt språk. När användare ställer frågor visas exemplen i en listmeny från vilken användare kan välja, ändra och skicka frågan. I Insight Advisor Chat kommer exempelfrågor från dina appar att finnas tillgängliga.

Lägger till exempelfrågor till Insight Advisor

Insight Advisor Sök

Insight Advisor Sökning ger en förbättrad Insight Advisor-upplevelse i appen, vilket gör det möjligt att enkelt autogenerera de mest relevanta analyserna och insikterna från data. Den nya knappen Upptäckter öppnar Insight Advisor, där användare kan välja fält och generera insikter utan att behöva navigera från det aktuella arket. Den nya sökrutan Fråga Insikter är nu synlig hela tiden i instrumentpaneler, och gör det möjligt för användare att enkelt generera insikter med bearbetning av naturligt språk. Autogenererade visualiseringar och analyser kan förfinas och läggas till direkt i instrumentpaneler för att utforska mer.

Skapa visualiseringar med Insight Advisor

Bättre stöd för uppföljningsfrågor i Insight Advisor Chat

Insight Advisor Chat har fått ett bättre stöd för uppföljningsfrågor med alternativet Utforska detta vidare. Alternativet tar dig direkt till sökbaserad upptäckt i appar för djupare analys. När du ställer följdfrågor på en ursprunglig fråga och väljer Utforska detta vidare öppnas appen med urvalen för hela frågekedjan tillämpade så att du kan fortsätta visuellt från där du avslutade muntligt.

Utforska appar med analys av konversationer

Visualiseringar och instrumentpaneler

Anpassade beskrivningar för KPI:er

Programutvecklare kan lägga till anpassade beskrivningar till KPI:er. Tidigare kunde beskrivningar inte läggas till objekt utan dimensioner.

Nytt underverktygsfält

Navigera snabbt och använd verktygen du behöver i navigeringsfältet och verktygsfältet som fått ny design i Qlik Sense.

Navigeringsfältet

Nya fördelningsfunktioner från Cephes-biblioteket

Följande fördelningsfunktioner från Cephes-biblioteket har lagts till, för att göra det möjligt för dig att utföra mer avancerade statistiska analyser av simuleringar.för

Dessa fördelningsfunktioner kan användas både i dataladdningsskriptet och diagramuttryck.

Statistiska fördelningsfunktioner

Teckeninställningar för kartdiagram

Apputvecklare kan nu utforma typsnittet som används för rubriker, undertexter och fotnoter i stapeldiagram, vilket ger dem fler alternativ när de ska anpassa sina visualiseringar.

Du har nu också möjlighet att anpassa teckenegenskaper (familj, storlek och färg) för etiketter i flera typer av kartskikt. Detta gäller punkt-, områdes-, diagram- och linjeskikt.

Kopplingar

Prestandaökning av ODBC-databasanslutningar

ODBC-datakällor har ökad prestanda när de arbetar med större datauppsättningar. Alla nya kopplingar använder automatiskt Bulk Reader-funktionen.

I stället för att läsa in data rad för rad, arbetar Bulk Reader med större delar av data i iterationerna inom en inläsning. Detta kan medföra snabbare laddningstider för större datauppsättningar. För att aktivera den här funktionen i befintliga kopplingar, öppnar du fönstret för kopplingsegenskaper genom att välja Redigera och klickar sedan på Spara. Inga andra kopplingsegenskaper behöver ändras.

ODBC-databaser (endast på engelska)

Uppdatera till MongoDB-koppling

MongoDB-kopplingen i För klienthanterat Qlik Sense har förbättrats med nya säkerhetsfunktioner. Du kan nu använda autentiseringsalternativen SCRAM-SHA-256 och LDAP när du definierar MongoDB-kopplingen.

Skapa en MongoDB-koppling (endast på engelska)

Qlik Web Connectors ingår i Qlik Sense Enterprise Client-Managed

Följande Qlik Web Connectors är nu tillgängliga i Qlik Sense Enterprise on Windows utan att Qlik Web Connectors behöver installeras separat: Facebook Insights, Google Ads, Google Calendar, Google Search Console, Outlook 365, Mailbox IMAP, Microsoft Dynamics CRM V2, OData, Qualtrics, SMTP, SurveyMonkey, och YouTube Analytics.

Inbyggda webbkopplingar (endast på engelska)

Data och plattform

Förbättringar av navigeringen i hubben

Vissa alternativ i Qlik Sense Enterprise-hubben har flyttats om för att förbättra användarupplevelsen. Användarprofilikonen har flyttats till det övre högra hörnet i verktygsfältet. Genom att klicka på den här ikonen öppnas den globala menyn med följande alternativ:

 • Profil: Klicka på ikonen överst på menyn för att se ditt användar-ID och din katalog.

 • Klientautentisering: En Qlik Sense-administratör kan tillåta användare att autentisera deras klient mot Qlik Sense. Den här posten är inte aktiverad som standard. Mer information finns i Konfigurera klientautentisering (endast på engelska).

 • Dev Hub: Mer information finns i Dev Hub (endast på engelska).

 • Om: Få tillgång till ditt licensavtal, versionsinformation och information om tredjepartsprogram.

 • Hjälp: Omdirigerar till Qlik-hjälpdokumentation för din Qlik Sense-version.

 • Sekretesspolicy: Läs mer om hur Qlik hanterar integriteten i sina produkter.

 • Logga in: Om du använder Qlik Sense som anonym användare kan du logga in på ditt konto.

  Det här alternativet kommer bara att vara tillgängligt om din administratör tillåter anävndare att använda Qlik Sense-distributionen anonymt. För mer information, se Anonym autentisering (endast på engelska).

 • Logga ut: Om du har loggat ìn på ditt konto använder du det här alternativet för att logga ut.

 • Hubben

Förbättringar och tillägg i dokumentationen

Uppdateringar av scriptämnen

Scriptämnen som täcker datum- och tidsfunktioner, taltolkning och skriptprefix har förbättrats. Nya exempel har lagts till i dokumentationen i Qlik Cloud-hjälpen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!