Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Konkatenera tabeller

Konkatenering är en operation som slår samman två tabeller till en enda.

De två tabellerna läggs helt enkelt till efter varandra. Data ändras alltså inte och tabellen som skapas innehåller samma antal poster som de två ursprungliga tabellerna tillsammans. Det går att utföra flera konkateneringar i rad, så att tabellen som skapas blir en konkatenering av fler än två tabeller.

Automatisk konkatenering

Om två eller flera inlästa tabeller har exakt samma fältnamn och exakt samma antal fält, kommer Qlik Sense automatiskt att konkatenera innehållet i de olika satserna till en tabell.

Exempel:  

LOAD a, b, c from table1.csv;

LOAD a, c, b from table2.csv;

Den interna tabell som blir resultatet får fälten a, b och c. Antalet poster är summan av antalet poster i tabell 1 och tabell 2.

Anteckning om informationAntalet fält och namnen på dessa måste vara identiska. Ordningen på de två satserna är godtycklig.

Tvingad konkatenering

Det går att tvinga Qlik Sense till konkatenering även om två eller fler tabeller inte har exakt samma uppsättning fält. Detta görs med concatenate-prefixet i skriptet, som konkatenerar en tabell med en annan namngiven tabell eller med den senast skapade tabellen.

Exempel:  

LOAD a, b, c from table1.csv;

concatenate LOAD a, c from table2,csv;

 

Den interna tabell som blir resultatet får fälten a, b och c. Antalet poster i den tabell som blir resultatet är summan av antalet poster i tabell 1 och tabell 2. Värdet i fält b i de poster som kommer från tabell 2 är NULL.

Anteckning om information Såvida inte ett tabellnamn på en tidigare inläst tabell anges i concatenate-satsen, används den senast skapade tabellen i concatenate-prefixet. Ordningen på de två satserna är således inte godtycklig.

Förebygga konkatenering

Om två eller flera inlästa tabeller har exakt samma fältnamn och exakt samma antal fält, kommer Qlik Sense automatiskt att konkatenera innehållet i de olika satserna till en tabell. Detta går att förebygga med en noconcatenate-sats. Den tabell som har laddats med den associerade LOAD- eller SELECT-satsen konkateneras då inte med den befintliga tabellen.

Exempel:  

LOAD a, b, c from table1.csv;

noconcatenate LOAD a, b, c from table2.csv;

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!