Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

BrokenWeeks

Den här inställningen definierar om veckor ska brytas eller inte.

Syntax:  

BrokenWeeks

Som standard använder Qlik Sense-funktionerna obrutna veckor. Det betyder att:

  • Vissa år börjar vecka 1 i december, och andra år fortsätter vecka 52 eller 53 in i januari.
  • Vecka 1 har alltid minst 4 dagar i januari.

Alternativet är att använda brutna veckor:

  • Vecka 52 eller 53 fortsätter inte in i januari.
  • Vecka 1 börjar den 1 januari och är i de flesta fall inte en hel vecka.

Följande värden kan användas:

  • 0 (= använd obrutna veckor)
  • 1 (= använd brutna veckor)

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel:  

Set BrokenWeeks=0; //(use unbroken weeks)

Set BrokenWeeks=1; //(use broken weeks)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!