Gå till huvudinnehåll

Variabler för värdehantering

Den här delen beskriver variabler som används för att hantera NULL och andra värden.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.