Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

FirstWeekDay

Heltal som definierar vilken dag som ska användas som den första dagen i veckan.

Syntax:  

FirstWeekDay

Systemvariablerna Qlik Sense definierar FirstWeekDay=6 som standard. Detta innebär att söndag är första dagen i veckan.

Värden kan därefter anges för FirstWeekDay

Värde

Dag

0

Måndag

1

Tisdag

2

Onsdag

3

Torsdag

4

Fredag

5

Lördag

6

Söndag 

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Använda standardvärdet (skript)

Exempel 2 – Ändra variabeln FirstWeekDay (skript)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!