Gå till huvudinnehåll

Systemvariabler

Systemvariabler, var av vissa är systemdefinierade, ger information om systemet och Qlik Sense-appen.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. En del av funktionerna kan du få mer information om genom att klicka på funktionsnamnet i syntaxbeskrivningen.