Gå till huvudinnehåll

Felvariabler

Värdena i alla felvariablerna kvarstår efter skriptexekveringen. Den första variabeln, ErrorMode, är indata från användaren. De sista tre är utdata från Qlik Sense med information om fel i skriptet.

Använd listrutan för varje variabel för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för variabeln. Klicka på variabelns namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.