Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Variabler i Direct Discovery

Systemvariabler i Direct Discovery

Variabler för Teradata-query banding

Teradata Query Banding är en funktion som större organisationer kan använda mot den underliggande Teradata-databasen för bättre redovisning, prioritering och hantering av arbetsbelastningen. Med hjälp av query banding kan man omsluta en fråga med metadata, exempelvis med autentiseringsuppgifter för användare.

Det finns två varianter. Båda är strängar som utvärderas och skickas till databasen.

Direct Discovery-teckenvariabler

Direct Discovery-variabler för tolkning av tal