Gå till huvudinnehåll

Beprövade metoder för datamodellering

Här kan du läsa om ett antal olika sätt att ladda dina data i QlikView-dokumentet på. Vilken metod du ska välja beror på hur datastrukturen ser ut och vilken datamodell du vill skapa.

Generellt kan sättet du laddar data på i dokumentet förklaras med processen för att extrahera, omvandla och ladda:

 1. Extrahera

  Det första stege är att extrahera data från datakällsystemet. I skriptet använder du SELECT eller LOAD-satser för att definiera detta. Vad är då skillnaden mellan dessa satser?

  • SELECT används för att välja data från en ODBC-datakälla eller OLE DB-leverantör. SELECT SQL-satsen utvärderas av dataleverantören, och inte av QlikView.
  • LOAD används för att ladda data från en fil, direkt från data i skriptet, från en tidigare laddad tabell, från en webbsida, från resultatet av en efterföljande SELECT-sats eller genom att generera data automatiskt
 2. Omvandla

  Omvandlingsskedet omfattar att manipulera data med hjälp av skriptfunktioner och regler för att få den önskade datamodellsstrukturen. Typiska operationer är:

  • Beräkna nya värden
  • Översätta kodade värden
  • Byta namn på fält
  • Slå samman tabeller
  • Aggregera värden
  • Pivotering
  • Datavalidering
 3. Load

  I det sista steget kör du skriptet för att ladda datamodellen som du har definierat i dokumentet.

Ditt mål bör vara att skapa en datamodell som möjliggör effektiv hantering av data i QlikView. Normalt betyder detta att du ska sikta på en datamodell som liknar en vanlig stjärna eller snöflinga och som inte innehåller några cirkelreferenser. I en sådan modell hålls varje enhet i en separat tabell. Med andra ord skulle en typisk datamodell se ut så här:

 • en central faktatabell som innehåller nycklar till de dimensioner och tal som används för att beräkna mått (såsom antal enheter, försäljningssummor och budgetsummor).
 • omgivande tabeller som innehåller dimensionerna med alla deras attribut (såsom produkter, kunder, kategorier, leverantörer och kalender).
Anteckning om informationI många fall går det att lösa en uppgift, exempelvis en aggregering, antingen genom att bygga en mer utförlig datamodell i laddningsskriptet eller genom att göra aggregeringarna i diagramuttrycken. Normalt får du bättre prestanda om du låter dataomvandling ske i laddningsskriptet.
Anteckning om tipsSkissa gärna din datamodell på papper. Nu har du en strukturerad skiss över vilka data som ska extraheras och vilka omvandlingar som ska göras.

Varje tabell i din datamodell motsvarar normalt en SELECT- eller LOAD-sats. Vad är då skillnaden mellan dessa satser?

 • SELECT används för att välja data från en ODBC-datakälla eller OLE DB-leverantör. SELECT SQL-satsen utvärderas av dataleverantören, och inte av QlikView.
 • LOAD används för att ladda data från en fil, direkt från data i skriptet, från en tidigare laddad tabell, från en webbsida, från resultatet av en efterföljande SELECT-sats eller genom att generera data automatiskt

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com