Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Konkatenera tabeller

Automatisk konkatenering

Om två eller flera inlästa tabeller har exakt samma fältnamn och exakt samma antal fält, kommer QlikView automatiskt att konkatenera innehållet i de olika satserna till en tabell.

Exempel:  

LOAD a, b, c from table1.csv;

LOAD a, c, b from table2.csv;

Den interna tabellen som är resultatet får fälten a, b och c. Antalet poster är summan av antalet poster i tabell 1 och tabell 2.

Anteckning om informationAntalet fält och namnen på dessa måste vara identiska. Ordningen på de två satserna är godtycklig.

Tvingad konkatenering

Det går att tvinga QlikView till konkatenering även om två eller fler tabeller inte har exakt samma uppsättning fält. Detta görs med concatenate-prefixet i skriptet, som konkatenerar en tabell med en annan namngiven tabell eller den senast skapade tabellen.

Exempel:  

LOAD a, b, c from table1.csv;

concatenate LOAD a, c from table2,csv;

 

Den interna tabellen som är resultatet får fälten a, b och c. Antalet poster i tabellen som blir resultatet är summan av antalet poster i tabell 1 och tabell 2. Värdet på fält b i de poster som kommer från tabell 2 är NULL.

Anteckning om informationAntalet fält och namnen på dessa måste vara identiska. concatenate-prefixet använder sig av den senast skapade interna tabellen såvida inte namnet på en tidigare inläst tabell har angetts i concatenate-satsen. Ordningen på de två satserna är således inte godtycklig.

Förebygga konkatenering

Om två eller flera inlästa tabeller har exakt samma fältnamn och exakt samma antal fält, kommer QlikView automatiskt att konkatenera innehållet i de olika satserna till en tabell. Detta går att förebygga med en noconcatenate-sats. Tabellen som har laddats med den associerade LOAD- eller SELECT-satsen konkateneras då inte med den befintliga tabellen.

Exempel:  

LOAD a, b, c from table1.csv;

noconcatenate LOAD a, b, c from table2.csv;

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com