Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Rekommendationer för data och fält

Du bör känna till de förutsättningar och begränsningar som finns vid arbetet med QlikView. Ett exempel: den övre gränsen för datatabeller och fält samt maximal mängd inlästa data i QlikView.

Rekommendationer för mängden inlästa data

Datamängden som kan läsas in i QlikView begränsas framför allt av datorns cacheminne.

Övre gränser för datatabeller och fält

Om du bygger mycket stora dokument bör du känna till att ett QlikView-dokument inte kan ha fler än 2 147 483 648 distinkta värden i ett fält.

Antal fält och datatabeller såväl som antal tabellceller och tabellrader som kan laddas begränsas bara av RAM-minnets begränsningar.

Rekommenderad gräns för laddningsskriptavsnitt

Det rekommenderade maximala antalet tecken som ska användas per laddningsskriptavsnitt är 50 000 tecken.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com