Gå till huvudinnehåll

Förstå cirkelreferenser

Cirkulära tabellstrukturer i datastrukturen innebär att tabellerna är associerade på ett sådant sätt att det finns mer än en associationsväg mellan två fält.

Denna typ av datastruktur bör undvikas i största möjliga mån, då den skapar risk för tvetydighet i tolkningen av data.

QlikView löser problemet med cirkelreferenser genom att bryta cirkeln med hjälp av en löst kopplad tabell. Om QlikView hittar cirkulära datastrukturer när dataladdningsskriptet körs kommer en varningsdialog att visas och en eller flera tabeller kommer att bli löst kopplade. QlikView försöker oftast göra den längsta tabellen löst kopplad. Ofta är det en transaktionstabell som ska kopplas lös. I tabellvyn markeras löst kopplade tabeller med röda prickade länkar till andra tabeller.

Exempel:  

Data läses in från tre tabeller som innehåller följande:

  • Namn på några nationella fotbollslag
  • Fotbollsklubbar i några städer
  • Städer i några europeiska städer
Three tables: The NationalTeams table, containing Country and Team fields; the Clubs table, containing City and Team fields; and the Cities table, containing the Country and City fields.
Vy över källdatatabellerna

Denna datastruktur är inte särskilt bra eftersom fältnamnet Team används för två olika syften: nationella lag och lokala klubbar. De data som finns tillgängliga i tabellerna skapar en logiskt omöjlig situation.

När tabellerna läses in i QlikView avgör QlikView vilka datakopplingar som är minst viktig och kopplar lös denna tabell.

Öppna tabellvyn för att se hur QlikView tolkar datakopplingarnas relevans:

QlikView strongly connects the Team fields and loosely connects the Country and City fields.

Tabellen med städer och de länder de hör till är nu löst kopplad till tabellen med nationella lag i olika länder och till tabellen med lokala klubbar i olika städer.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com