Przeskocz do zawartości głównej

Najlepsze praktyki w zakresie modelowania danych

W tej sekcji opisano różne sposoby ładowania danych do dokumentu QlikView w zależności od struktury danych i docelowego modelu danych.

Ogólnie rzecz biorąc, sposób ładowania danych do dokumentu może być wyjaśniony w ramach procesu wyodrębnienia, przekształcenia i ładowania danych.

 1. Wyodrębnienie

  Pierwszym etapem jest wyodrębnienie ze źródłowej bazy danych. W celu zdefiniowania tego procesu w skrypcie korzysta się z instrukcji SELECT lub LOAD. Różnice między tymi instrukcjami są następujące:

  • Instrukcja SELECT wybiera dane ze źródła danych ODBC lub systemu dostawcy OLE DB. Instrukcja SQL SELECT jest oceniana przez dostawcę danych, nie przez QlikView.
  • Instrukcja LOAD ładuje pola z pliku, z danych zdefiniowanych w skrypcie, z wcześniej załadowanej tabeli, ze strony internetowej, z wyniku późniejszej instrukcji SELECT lub przez automatyczne wygenerowanie danych.
 2. Przekształć

  Faza przekształcenia obejmuje przetwarzanie danych za pomocą funkcji i reguł skryptu w celu uzyskania pożądanej struktury modelu danych. Typowe działania na tym etapie to:

  • Obliczanie nowych wartości
  • Tłumaczenie zaszyfrowanych wartości
  • Zmiana nazw pól
  • Łączenie tabel
  • Agregacja wartości
  • Tworzenie tabel przestawnych
  • Weryfikacja danych
 3. Ładuj

  Na ostatnim etapie uruchamiany jest skrypt służący do załadowania do dokumentu zdefiniowanego modelu danych.

Celem użytkownika powinno być stworzenie modelu danych umożliwiającego efektywne przetwarzanie danych w programie QlikView. Zwykle oznacza to, że należy dążyć do sensownie znormalizowanego schematu w układzie gwiazdy lub płatka śniegu bez odwołań cyklicznych, czyli takiego modelu, w którym każda encja jest przechowywana w osobnej tabeli. Innymi słowy, typowy model danych wygląda następująco:

 • centralna tabela faktów zawierająca klucze do wymiarów oraz liczby używane do obliczania miar (np. liczbę jednostek, kwoty sprzedaży i wysokości budżetów);
 • tabele otaczające zawierające wymiary wraz ze wszystkimi atrybutami (np. produkty, klienci, kategorie, kalendarz i dostawcy).
InformacjaW wielu przypadkach, na przykład przy agregacjach, istnieją dwa sposoby wykonania tego samego zadania: albo poprzez zbudowanie bogatszego modelu danych w skrypcie ładowania, albo poprzez wykonanie agregacji w wyrażeniach wykresu. Wykonanie transformacji danych w skrypcie ładowania zazwyczaj daje lepszą wydajność.
WskazówkaDobrą praktyką jest szkicowanie tworzonego modelu danych na kartce. Pomaga to w ustaleniu wyodrębnianych danych i wykonywanych przekształceń.

Każda tabela w takim modelu danych zazwyczaj odpowiada instrukcji SELECT lub LOAD. Różnice między tymi instrukcjami są następujące:

 • Instrukcja SELECT wybiera dane ze źródła danych ODBC lub systemu dostawcy OLE DB. Instrukcja SQL SELECT jest oceniana przez dostawcę danych, nie przez QlikView.
 • Instrukcja LOAD ładuje pola z pliku, z danych zdefiniowanych w skrypcie, z wcześniej załadowanej tabeli, ze strony internetowej, z wyniku późniejszej instrukcji SELECT lub przez automatyczne wygenerowanie danych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com