Ana içeriğe geç

En iyi veri modelleme uygulamaları

Bu bölümde, verilerin nasıl yapılandırıldığına ve hangi veri modelini elde etmek istediğinize bağlı olarak, verilerinizi QlikView belgesine yüklemek için kullanabileceğiniz birkaç farklı yöntem açıklanmaktadır.

Genelde, verilerinizi belgeye yükleme yöntemi Çıkar, Dönüştür ve Yükle süreci ile açıklanabilir:

 1. Çıkar

  İlk adım, veri kaynağı sisteminden verilerin çıkarılmasıdır. Kod içinde bunu tanımlamak için SELECT veya LOAD deyimlerini kullanırsınız. Bu deyimler arasındaki farklar şunlardır:

  • SELECT deyimi, bir ODBC veri kaynağından veya OLE DB sağlayıcısından veri seçmek için kullanılır. SELECT SQL deyimi QlikView tarafından değil de, veri sağlayıcısı tarafından değerlendirilir.
  • LOAD deyimi bir dosyadan, kod içinde tanımlanmış verilerden, daha önceden yüklenmiş tablodan, web sayfasından, ardından gelen SELECT deyiminin sonucundan veri yüklemek veya verileri otomatik olarak oluşturmak için kullanılır
 2. Dönüştür

  Dönüştürme aşaması, istenen veri modeli yapısını türetmek için kod fonksiyonlarını ve kuralları kullanarak veriler üzerinde oynanmasını kapsar. Tipik işlemler şunlardır:

  • Yeni değerlerin hesaplanması
  • Kodlanmış değerlerin çevrilmesi
  • Alanların yeniden adlandırılması
  • Tabloların birleştirilmesi
  • Değerlerin toplanması
  • Pivotlama
  • Veri doğrulaması
 3. Yükle

  Son adımda, belgede tanımladığınız veri modelini yüklemek için kodu çalıştırırsınız.

Amacınız, QlikView içinde verilerin etkinlikle işlenmesini sağlayan bir veri modeli oluşturmak olmalıdır. Bu genellikle, hiçbir döngüsel referans içermeyen ve makul derecede normalleştirilmiş bir yıldız şemasını veya kar tanesi şemasını (yani, her varlığın ayrı bir tabloda tutulduğu bir model) amaçlamanız gerektiği anlamına gelir. Diğer bir deyişle, tipik bir veri modeli şuna benzer:

 • Boyutlara yönelik anahtarları ve hesaplamaları yapmak için kullanılan sayıları (birim sayısı, satış miktarları ve bütçe miktarları gibi) içeren merkezi bir olgu tablosu.
 • Tüm öznitelikleriyle birlikte boyutları (ürünler, müşteriler, kategoriler, takvim ve tedarikçiler gibi) içeren çevre tabloları.
Bilgi notuÇoğu durumda bir görevi (örneğin, toplamalar), gerek kod dosyasında daha zengin bir veri modeli oluşturarak gerekse grafik ifadelerinde toplamaları gerçekleştirerek çözmek mümkündür. Genel bir kural olarak, veri dönüştürmelerini kod dosyasında tutarsanız daha iyi bir performans deneyimi yaşarsınız.
İpucu notuVeri modelinizi kağıt üzerinde tasarlamak iyi bir uygulamadır. Hangi verilerin ayrıştırılacağı ve hangi dönüştürmelerin yapılacağı konusunda yapıyı sağlayarak size yardımcı olacaktır.

Veri modelinizdeki her bir tablo genellikle bir SELECT ya da LOAD deyimine karşılık gelir. Bu deyimler arasındaki farklar şunlardır:

 • SELECT deyimi, bir ODBC veri kaynağından veya OLE DB sağlayıcısından veri seçmek için kullanılır. SELECT SQL deyimi QlikView tarafından değil de, veri sağlayıcısı tarafından değerlendirilir.
 • LOAD deyimi bir dosyadan, kod içinde tanımlanmış verilerden, daha önceden yüklenmiş tablodan, web sayfasından, ardından gelen SELECT deyiminin sonucundan veri yüklemek veya verileri otomatik olarak oluşturmak için kullanılır

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com