Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Selekcje w wykresach i tabelach

Proces dokonywania selekcji na wykresach i w tabelach jest bardzo intuicyjny. W większości sytuacji selekcji można dokonywać bezpośrednio na obszarze kreślenia, klikając poszczególne wartości (słupki itp.) lub malując kształt zaznaczenia większego obszaru.

Jeśli nie jest możliwe dokonywanie selekcji na wykresie w opisany sposób, możliwe, że wykres jest w trybie Odłączony lub Tylko do odczytu.

Właściwości wykresu

Selekcje na wykresach słupkowych, liniowych, kombi, radarowych, siatkowych i punktowych

Dokonywanie selekcji na obszarze kreślenia polega na kliknięciu pojedynczego punktu danych lub namalowaniu zaznaczenia kilku punktów danych. Podczas malowania zielony raster wskazuje selekcję aż do momentu zwolnienia przycisku myszy. Selekcja zostanie wykonana dla wartości wymiaru używanych do obliczania wybranych punktów danych.

Selekcji można dokonywać poprzez klikanie lub malowanie w obszarze legendy wykresu (chyba że legenda pokazuje wyrażenia wykresu, a nie wartości wymiarów).

Selekcji można dokonywać poprzez klikanie lub malowanie na osiach wymiarów oraz ich etykietach (z wyjątkiem wykresów punktowych). Zostaną wybrane wartości pól odpowiadające zaznaczeniu.

Selekcji można dokonywać poprzez malowanie na osiach wyrażenia i ich etykietach. Zostaną wybrane wartości pól generujące punkty danych we wskazanym obszarze wyników.

InformacjaSelekcje dokonane bezpośrednio na wykresach liniowych i słupkowych (nie wykresach kombi) wyświetlających wiele wymiarów będą w pierwszej kolejności mieć zastosowanie tylko do jednego wymiaru. Selekcje na wykresach liniowych mają w pierwszej kolejności zastosowanie do drugiego wymiaru, więc namalowanie zaznaczenia na linii spowoduje wybranie całej linii dla wszystkich wartości wymiaru osi X. W przypadku wykresów słupkowych jest odwrotnie — selekcje mają w pierwszej kolejności zastosowanie do pierwszego wymiaru.

Selekcje na wykresach kołowych

Dokonywanie selekcji na obszarze kreślenia polega na kliknięciu pojedynczego wycinku koła lub namalowaniu zaznaczenia kilku wycinków koła. Podczas malowania zielony raster wskazuje selekcję aż do momentu zwolnienia przycisku myszy. Selekcja zostanie wykonana dla wartości wymiaru używanych do obliczania wybranych punktów danych.

Selekcji można dokonywać poprzez klikanie lub malowanie w obszarze legendy wykresu.

Selekcje na wykresach blokowych

Dokonywanie selekcji na obszarze kreślenia polega na kliknięciu pojedynczego bloku lub namalowaniu zaznaczenia kilku bloków. Selekcje dokonywane poprzez klikanie są interpretowane jako drążenie, więc pierwsze kliknięcie powoduje wybranie wartości pojedynczej w pierwszym wymiarze. Drugie kliknięcie istniejącej selekcji powoduje wybranie wartości pojedynczej w drugim wymiarze itd.

Podczas malowania zielony raster wskazuje selekcję aż do momentu zwolnienia przycisku myszy. Selekcja zostanie wykonana dla wartości wymiaru używanych do obliczania wybranych punktów danych. Namalowanie zaznaczenia przekraczającego granice kilku wartości z pierwszego wymiaru spowoduje dodanie do selekcji nie tylko tych wartości, ale również wszystkich odpowiadających im wartości podrzędnych z drugiego i trzeciego wymiaru.

Selekcje na wykresach zegarowych

Na wykresach zegarowych nie można dokonywać selekcji.

Selekcje w tabelach prostych

Dokonywanie selekcji w kolumnach wymiarów polega na kliknięciu pojedynczej komórki lub namalowaniu zaznaczenia kilku komórek. Zaznaczany obszar będzie oznaczony na zielono do momentu zwolnienia przycisku myszy.

W kolumnach wyrażeń można dokonywać selekcji, klikając pojedynczą komórkę. Selekcja zostanie wykonana dla wartości wymiaru używanych do obliczania komórki wybranego wyrażenia.

Selekcje w tabelach przestawnych

W kolumnach i wierszach wymiarów można dokonywać selekcji, klikając pojedynczą komórkę. Zaznaczana komórka będzie oznaczona na zielono do momentu zwolnienia przycisku myszy.

W kolumnach i wierszach wyrażeń można dokonywać selekcji, klikając pojedynczą komórkę. Selekcja zostanie wykonana dla wartości wymiaru używanych do obliczania komórki wybranego wyrażenia.

Selekcje w tabelach

Selekcji można dokonywać poprzez kliknięcie dowolnej komórki lub namalowanie zaznaczenia obszaru obejmującego dowolną liczbę wierszy i kolumn. Zaznaczany obszar będzie oznaczony na zielono do momentu zwolnienia przycisku myszy.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com