Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wykresy

Wykresy i tabele to obiekty arkusza umożliwiające zwięzłe prezentowanie danych liczbowych. Można na przykład pokazywać kwoty pieniężne rozłożone na różne pola: rok, miesiąc, numer rachunku itp.

Wykresy i tabele mogą wyświetlać albo częstotliwości występowania różnych wartości pola, albo pewną wartość obliczaną, na przykład sumę wszystkich możliwych wartości pola. W obu przypadkach konieczne jest wskazanie pola, które będzie odpowiadać osi X, czyli posłuży do etykietowania wycinków koła na wykresie kołowym, słupków na wykresie słupkowym lub wierszy w tabeli przestawnej.

Dostępne typy wykresów

Dostępne są następujące typy wykresów: słupkowy, kołowy, kombi, punktowy, liniowy, radarowy, siatkowy, zegarowy, blokowy, lejkowy i mekko oraz tabela przestawna i tabela prosta.

Wykres słupkowy

Sample bar chart

Wykres kołowy

Sample Pie chart

Wykres kombi

Sample Combo chart

Wykres punktowy

Sample Scatter chart

Wykres liniowy

Sample Line chart

Wykres radarowy

Sample Radar chart

Wykres siatkowy

Sample Grid chart

Wykres zegarowy

Sample Gauge chart

Wykres blokowy

Sample Block chart

Wykres lejkowy

Sample Funnel chart

Tabela przestawna

Sample Pivot table

Tabela prosta

Sample Straight table

Wykres Mekko

Sample Mekko chart

Wykresy QlikView można z grubsza podzielić na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to wykresy graficzne, do których zaliczają się wykresy słupkowe, liniowe, kombi, kołowe, punktowe, radarowe, siatkowe, blokowe, mekko i zegarowe. Druga kategoria to wykresy tabelaryczne: tabele proste i tabele przestawne. Wykresy tego drugiego typu są rysowane jako tabele zawierające komórki w kolumnach i wierszach. Warto zwrócić uwagę, że okna tabeli nie są wykresami, lecz odrębnym typem obiektów arkusza, choć pod wieloma względami przypominają wykresy tabelaryczne.

Wykresy graficzne

Na poniższym wykresie słupkowym pokazano typowe elementy wykresu graficznego QlikView:

Graph chart components

W wielu sytuacjach użytkownik może zmieniać pozycję poszczególnych elementów.

Określanie rozmiaru i przenoszenie składników wykresu

Wykresy tabelaryczne

Table chart components

Na powyższej tabeli przestawnej pokazano typowe elementy wykresu tabelarycznego QlikView:

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com