Przeskocz do zawartości głównej

Funkcje daty i czasu

Funkcje daty i godziny aplikacji QlikView służą do przekształcania i konwertowania wartości daty i czasu. Wszystkie funkcje mogą być stosowane zarówno w skryptach ładowania, jak i wyrażeniach wykresu.

Funkcje opierają się na numerze seryjnym data-godzina, równym liczbie dni od 30 grudnia 1899 r. Wartość całkowita reprezentuje dzień i ułamkową wartość reprezentującą godzinę.

W aplikacji QlikView używana jest numeryczna wartość parametru, dlatego numer jest prawidłowym parametrem także wówczas, gdy nie jest sformatowany jako data lub godzina. Jeśli parametr nie odpowiada wartości numerycznej, na przykład dlatego, że jest ciągiem znaków, aplikacja QlikView podejmuje próbę interpretacji ciągu znaków zgodnie ze zmiennymi środowiska daty i godziny.

Jeśli używany w parametrze format czasu nie odpowiada formatowi ustawionemu w zmiennych środowiska, aplikacja QlikView nie dokona prawidłowej interpretacji. W celu rozwiązania tego problemu należy zmienić ustawienia lub użyć funkcji interpretacji.

W przykładach dla każdej funkcji jako domyślne formaty godziny i daty przyjmuje się hh:mm:ss iYYYY-MM-DD (ISO 8601).

Informacja

Podczas przetwarzania znacznika czasu przy użyciu funkcji daty lub godziny QlikView ignoruje parametry czasu letniego, chyba że w funkcji daty lub godziny uwzględnione jest położenie geograficzne.

Na przykład w przypadku funkcji ConvertToLocalTime( filetime('Time.qvd'), 'Paris') użyte zostałyby parametry czasu letniego, natomiast w funkcji ConvertToLocalTime(filetime('Time.qvd'), 'GMT-01:00') parametry czasu letniego nie zostałyby użyte.

Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. Kliknij nazwę funkcji w opisie składni, aby uzyskać więcej informacji.

Wyrażenia godziny w liczbach całkowitych

Funkcje Timestamp

Funkcje Make

Inne funkcje daty

Funkcje Timezone

Funkcje Set time

Funkcje In...

Funkcje Start ... end

 

Funkcje numerowania dni

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com