Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie miary głównej za pomocą klasycznej funkcji agregacji

Podczas korzystania z aplikacji można tworzyć miary główne wielokrotnego użycia. Miarę można łatwo utworzyć za pomocą jednej z klasycznych funkcji agregacji. W tym celu należy z list rozwijanych wybrać odpowiednią funkcję i odpowiednie pole.

Podczas nazywania elementu unikaj nadawania tej samej nazwy więcej niż jednemu polu, zmiennej lub mierze. Podczas rozwiązywania konfliktów między obiektami o identycznych nazwach istnieje ścisła kolejność. Kolejność ta jest odzwierciedlana we wszystkich obiektach lub kontekstach, w których są używane te elementy. Kolejność jest następująca:

 • Wewnątrz agregacji pole ma pierwszeństwo przed zmienną. Etykiety miar nie są istotne w agregacjach i nie mają priorytetu.

 • Poza agregacją etykieta miary ma pierwszeństwo przed zmienną, która z kolei ma pierwszeństwo przed polem.

 • Dodatkowo, poza agregacją, miary można użyć ponownie przez odwołanie się do jej etykiety, chyba że etykieta jest w rzeczywistości obliczana. W takiej sytuacji miara traci na znaczeniu w celu zmniejszenia ryzyka odwoływania się do samego siebie i wtedy nazwa zawsze będzie interpretowana po pierwsze jako etykieta miary, po drugie jako nazwa pola, a po trzecie jako nazwa zmiennej.

 1. Kliknij Edytuj Edytuj arkusz na pasku narzędzi.

  Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.

 2. Kliknij Elementy główne.

 3. Po pozycji Miary kliknij Utwórz nowe.

 4. Kliknij Wyrażenie w polu Wyrażenie, aby otworzyć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

  Po prawej stronie wyświetlone zostaną listy rozwijane służące do wybrania pola i funkcji klasycznej.

 5. Jeśli mają być widoczne pola z konkretnej tabeli, należy zaznaczyć tę tabelę na górnej liście rozwijanej (opcjonalnie).
 6. Z listy rozwijanej Pole wybierz pole.
 7. Z dolnej listy rozwijanej wybierz funkcję.

  WskazówkaMożna wstawić tylko pole. Wystarczy nie wybierać funkcji.
 8. Kliknij polecenie Wstaw, aby wstawić tę funkcję i to pole do edytora wyrażeń.

  WskazówkaAby otworzyć pomoc online z pełnym opisem sposobu korzystania z bieżącej funkcji, należy dwukrotnie kliknąć nazwę funkcji w edytorze wyrażeń, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+H. Opcja ta staje się dostępna po wpisaniu pierwszego nawiasu wyrażenia po nazwie funkcji. Opcja ta jest obsługiwana tylko w przypadku korzystania z komputera z klawiaturą.
 9. Kliknij polecenie Zastosuj, aby zamknąć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

  Teraz należy dodać opis miary.

 10. Podaj nazwę miary.

 11. Podaj opis dla miary (opcjonalnie).

  Jeśli nie dodasz opisu, a następnie połączysz termin słownika z elementem głównym jako definicję, definicja terminu zostanie użyta w opisie.

 12. Aby określić kolor, kliknij przycisk Strzałka w dół na liście rozwijanej kolorów i wybierz kolor, używając jednej z następujących metod:

  • Kliknij jeden z kolorów w palecie.
  • Podaj sześcioznakowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego.
  • Kliknij przycisk Pokaż opcje u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.
 13. Dodaj znaczniki (opcjonalnie).

 14. Opcjonalnie, jeśli masz dostęp do słownika, połącz miarę z terminem słownika.

  Łączenie terminów z elementami głównymi

 15. Pod obszarem Formatowanie liczb można wybrać:

  • Autom.
  • Liczba
  • Waluta
  • Data
  • Czas trwania
  • Niestandardowa
  • Zastosuj miarę do wyrażenia

 16. Kliknij polecenie Utwórz.

Miara ta zostaje zapisana w kategorii Wymiary na karcie Elementy główne i można z niej korzystać w wizualizacjach.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!