Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przypisywanie kolorów do wartości miary głównej

Do miary głównej można przypisać gradient kolorów lub schemat segmentów, co pozwoli na kolorowanie wizualizacji według miar z użyciem kolorów innych niż domyślne schematy kolorów.

Jeśli zostanie wybrana opcja kolorowania pojedynczym kolorem, wówczas zamiast schematu kolorów będzie używany kolor miary głównej.

Aby przypisać niestandardowe kolory segmentów lub gradientów do wartości w mierze głównej, wykonaj następujące czynności:

 1. Uzyskaj dostęp i włącz kolory segmentów.
 2. Wybierz schemat szablonu.
 3. Wybierz format segmentu.
 4. Opcjonalnie dodaj lub usuń ograniczenia.
 5. Opcjonalnie przeprowadź edycję ograniczeń segmentu.
 6. Przypisz kolory do segmentów.
 7. Zapisz.

Uzyskiwanie dostępu i włączanie kolorów segmentów

 1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi Edytuj Edytuj arkusz.
 2. Kliknij Elementy główne.
 3. Wybierz miarę główną z biblioteki.
 4. Kliknij Edytuj.
 5. Kliknij kartę Kolory segmentu.
 6. Ustaw przycisk Kolory segmentu na kolorowanie Niestandardowe.

Wybieranie schematu szablonu

Schemat szablonu udostępnia domyślny szablon przeznaczony do edycji. Możesz wybrać spośród domyślnych klas i gradientów.

 • Wybierz schemat szablonu w obszarze Wybierz schemat szablonu.

Wybieranie formatu segmentu

Format segmentu określa sposób stosowania koloru. Wybór opcji Procent powoduje dodawanie klas wartości odpowiednio do miejsca, w którym wartości są zgodne z percentylem ich wartości. Ograniczenie Wartość stała powoduje, że zdefiniowane wartości są używane w celu ustawiania ograniczeń dla poszczególnych segmentów.

 • Ustaw opcję Format segmentu na wartość Wartość stała lub Wartość procentowa.

Dodawanie, edytowanie i usuwanie ograniczeń

Domyślnie liczba segmentów jest wybierana w zależności od wybranego schematu. Dodając ograniczenia, można tworzyć dodatkowe segmenty. Po utworzeniu nowego segmentu wskaźnik wskazuje wartość jego ograniczenia.

 • Kliknij przycisk Dodaj limit, aby dodać ograniczenie do miernika.
 • W celu zmiany wartości ograniczenia użyj suwaka. Możesz również wpisać wartość dla wybranego ograniczenia.
 • Aby usunąć wybrane ograniczenie, kliknij przycisk Usuń limit.

Edycja segmentów

Domyślnie kolory segmentów są uzależnione od wybranego schematu. Można zmienić kolor segmentu i jego wartości końcowej.

 • Aby zmienić kolory segmentu, należy go kliknąć.
 • Wybierz opcję Gradient, aby w przejściach między segmentami użyć różnych odcieni kolorów.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!