Ga naar hoofdinhoud

Pmt - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert de betaling voor een lening op basis van periodieke, constante betalingen en een constant rentepercentage. Dit bedrag moet gedurende de hele duur van de annuïteit gelijk blijven. Een betaling wordt weergegeven als een negatief getal, bijvoorbeeld, -20.

Pmt(rate, nper, pv [ ,fv [ , type ] ] )

Retourgegevenstypen: numeriek. Het resultaat wordt standaard geformatteerd als een valuta..

Het totaalbedrag dat is betaald tijdens de looptijd van de lening is gelijk aan de waarde van pmt vermenigvuldigd met nper.

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
rate Het rentepercentage per periode.
nper Het totale aantal betalingsperioden in een annuïteit.

pv

De huidige waarde die of het totale bedrag dat een reeks toekomstige betalingen op dit moment waard is. Als pv wordt weggelaten, wordt dit verondersteld 0 (nul) te zijn.

fv

De toekomstige waarde die of het kassaldo dat u wilt bereiken nadat de laatste betaling is gedaan. Als fv niet wordt aangegeven, wordt dit verondersteld 0 te zijn.

type

Moet 0 zijn als de betalingen aan het eind van de periode verschuldigd zijn en 1 als de betalingen aan het begin van de periode verschuldigd zijn. Als type niet wordt aangegeven, wordt dit verondersteld 0 te zijn.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!