Przeskocz do zawartości głównej

Pmt — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca płatność tytułem kredytu na podstawie okresowych stałych płatności i stałej stopy procentowej. Jej wartość nie może się zmieniać w okresie obowiązywania rozliczenia rocznego. Płatność jest wyrażona jako liczba ujemna, na przykład -20.

Pmt(rate, nper, pv [ ,fv [ , type ] ] )

Typ zwracanych danych: liczbowy. Domyślnie wynik zostanie sformatowany jako waluta..

Aby otrzymać łączną kwotę zapłaconą w okresie kredytu, należy pomnożyć zwróconą wartość argumentu pmt przez nper.

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
rate Stopa procentowa za okres.
nper Łączna liczba okresów płatności w rozliczeniu rocznym.

pv

Wartość bieżąca lub łączna kwota odpowiadająca aktualnej wartości serii przyszłych płatności. W przypadku pominięcia argumentu pv przyjmuje się, że jego wartość wynosi 0 (zero).

fv

Wartość przyszła lub saldo środków pieniężnych, które chce się uzyskać po dokonaniu ostatniej płatności. W przypadku pominięcia argumentu fv przyjmuje się, że jego wartość wynosi 0.

type

Powinien mieć wartość 0, jeśli termin płatności przypada na koniec okresu, lub 1, jeśli termin płatności przypada na początek okresu. W przypadku pominięcia argumentu type przyjmuje się, że jego wartość wynosi 0.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!