Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Een QlikView 12-document handmatig converteren naar een Qlik Sense-app

U kunt een QlikView 12-document (QVQ-bestand) handmatig naar een Qlik Sense-app converteren. Als u toegang hebt tot de Dev Hub, kunt u de converteringstool voor het converteren van QlikView 12 naar Qlik Sense gebruiken om het proces te vereenvoudigen.

De converteringstool voor het converteren van QlikView 12 naar Qlik Sense wordt beschreven op de Qlik Sense-ontwikkelaarssite.

Vereisten

 • U moet Qlik Sense Desktop hebben geïnstalleerd om een QlikView 12-document te kunnen converteren naar een Qlik Sense-app.
 • Uw computer moet over voldoende geheugen beschikken, ten minste 32 GB, voor de conversie van een groot QlikView 12-document.
 • Als het QlikView 12-document verborgen script bevat of sectietoegang gebruikt, hebt u volledige toegang tot het verborgen script en sectietoegang voor het document nodig.

Vóór conversie van het document

De eigenschap Altijd één geselecteerde waarde voor QlikView 12 keuzelijsten of multivakken moet zijn uitgeschakeld om selecties in de Qlik Sense-app te kunnen wissen. Als uw QlikView 12-document verborgen scripts bevat of sectietoegang gebruikt, moet u het document aanpassen alvorens u het kunt converteren.

Verborgen scripttabbladen converteren

Wanneer een QlikView 12-document met verborgen script wordt geconverteerd, wordt het verborgen script genegeerd en niet opgenomen in het Qlik Sense-script. Als u het volledige script wilt converteren, gaat u als volgt te werk voordat u het document converteert. Hiervoor moet u toegang hebben tot het verborgen script in het QlikView 12-document.

 1. Open het document in QlikView 12 Scripteditor.
 2. Kopieer de code van de tabbladen met verborgen script en plak deze in tabbladen voor regulier script.
 3. Sla het document op.
InformatieHet is niet mogelijk om scriptcode te verbergen in Qlik Sense.

Sectietoegangscode verwijderen

Een QlikView 12-document met sectietoegang kan niet worden geïmporteerd naar Qlik Sense vanwege de verschillen in notatie en ondersteunde functionaliteit. U kunt het document wel handmatig converteren.

 1. Verwijder de code voor sectietoegang in de QlikView 12Scripteditor voordat u het document converteert. Hiervoor moet u volledige toegang hebben tot het script van het document.
 2. Converteren het document naar een app.

  Ga voor meer informatie naar Het document converteren naar een app.

 3. Stel opnieuw sectietoegang in voor de Qlik Sense-app. Er zijn een aantal verschillen waar u mogelijk rekening mee moet houden:

  • De gebruikersauthenticatie is gewijzigd. Het veld USERID wordt nu gebruikt voor authenticatie van alle gebruikers. De velden NTNAME en PASSWORD worden niet meer ondersteund.
  • Als u toegang hebt tot het script, maar niet tot de gegevens, kunt u de app openen zonder gegevens en het script bewerken, met inbegrip van de sectietoegang.
  • Sectietoegang wordt toegepast met strikte uitsluiting in Qlik Sense. Dit betekent dat alleen de gegevens zichtbaar zijn waarvoor u specifiek toegang hebt gekregen.

Ga voor meer informatie naar Gegevensbeveiliging beheren met Section Access.

QlikView 12-variabelen uitgesloten van export

Een aantal variabelen wordt niet uit een QlikView 12-document (QVW) geëxporteerd, aangezien deze variabelen alleen relevant zijn voor QlikView 12 of anders worden verwerkt in Qlik Sense.

De volgende variabelen worden niet uit een QlikView-document geëxporteerd:

 • Alle variabelen die beginnen met CD
 • Alle variabelen die beginnen met FLOPPY
 • QvPath
 • QvRoot
 • QvWorkPath
 • QvWorkRoot
 • WinPath
 • WinRoot
 • ErrorMode
 • StripComments
 • ScriptErrorCount
 • ScriptError
 • ThousandSep
 • DecimalSep
 • MoneyThousandSep
 • MoneyDecimalSep
 • MoneyFormat
 • TimeFormat
 • DateFormat
 • TimestampFormat
 • MonthNames
 • DayNames
 • ScriptErrorDetails
 • ScriptErrorList
 • OpenUrlTimeout
 • HidePrefix
 • FirstWeekDay
 • BrokenWeeks
 • ReferenceDay
 • FirstMonthOfYear
 • CollationLocale
 • LongMonthNames
 • LongDayNames

Het document converteren naar een app

 1. Kopieer het QlikView 12-document (qvw-indeling) naar de map waar uw apps staan.

  Dit is meestal <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps, maar de locatie van de map Apps hangt af van de locatie waar u Qlik Sense Desktop hebt geïnstalleerd.

 2. Start Qlik Sense Desktop.

  U ziet het QlikView 12-document nu als app in de hub, waarbij de naam eindigt op (qvw).

 3. Klik op de app om deze te openen.

De app wordt opgeslagen in Qlik Sense-indeling (qvf-bestand), in de map waar uw QlikView 12-document (qvw-bestand) is opgeslagen.  Tevens wordt het QlikView 12-documentbestand (qvw) uit de map verwijderd en automatisch geconverteerd in een back-upbestand (qvw.backup) dat hier wordt opgeslagen: <user>\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup.

U hebt nu een QlikView 12-document gemigreerd naar een Qlik Sense-app. De app bevat nu het gegevensmodel, inclusief de gegevens die zijn geladen en het load-script voor gegevens.

U kunt het gegevensmodel gebruiken om visualisaties te bouwen, te kopiëren of te importeren naar uw serveromgeving via de Qlik Beheerconsole (QMC), maar u moet het load-script aanpassen voordat u het gegevensmodel opnieuw kunt laden.

Zie Een Qlik Sense-site beheren voor meer informatie: Apps importeren

TipU kunt ook een qvw-bestand uit een map naar de Qlik Sense Desktop-hub slepen om deze te openen als een Qlik Sense-app. Als de Qlik Sense-app (qvf-bestand) in een andere map wordt opgeslagen dan <user>\Documenten\Qlik\Sense\Apps, verplaatst u deze naar de map Apps, zodat deze beschikbaar is vanuit de hub.

Het load-script voor gegevens aanpassen in Qlik Sense

Load-script voor gegevens van Qlik Sense en QlikView 12 zijn in het algemeen compatibel, maar er zijn enkele verschillen waar u rekening mee moet houden en u moet het script aanpassen in de editor voor laden van gegevens voordat u gegevens opnieuw kunt laden. U kunt het script direct in Qlik Sense Desktop aanpassen. Maar u kunt de app ook importeren naar Qlik Sense en het script vervolgens aanpassen.

Verwijzingen naar bestandspad wijzigen in gegevensverbindingen

QlikView 12 werkt met absolute of relatieve bestandspaden die niet worden ondersteund in de standaardmodus van Qlik Sense. In plaats daarvan moet u met mapgegevensverbindingen wijzen naar de bestandslocaties.

 1. Maak mapgegevensverbindingen voor alle bestandspaden die worden gebruikt in het load-script voor gegevens.

  Ga voor meer informatie naar Verbinding maken met gegevensbronnen.

  Controleer de opdrachten en functies die verwijzen naar bestanden. LOAD-opdrachten komen het meest voor, maar er is een lijst beschikbaar met alle opdrachten.

  Ga voor meer informatie naar Beperking van toegang tot bestandssysteem.

 2. Vervang alle verwijzingen naar absolute of relatieve bestandspaden in het script door lib://-verwijzingen naar de gegevensverbindingen die u hebt gemaakt.

  Voorbeelden
  Oorspronkelijk script in QlikView 12 Aangepast Qlik Sense-script
  LOAD * FROM [C:\data\Tutorials source\Sales rep.csv];
  LOAD * FROM [lib://Tutorials source/Sales rep.csv];

  In dit geval moet de mapgegevensverbinding Tutorials source wijzen naar C:\data\Tutorials source\, of naar de plaats waar de gegevens zich bevinden als u de app hebt verplaatst naar een andere computer of een Qlik Sense-server.

  FileSize('C:\data\Tutorials source\Sales rep.csv')
  FileSize('lib://Tutorials source/Sales rep.csv')
  for each Dir in dirlist ('C:\data\Tutorials source\*' )
  for each Dir in dirlist ('lib://Tutorials source/*' )

  Ga voor meer informatie naar For each..next.

Functies afhandelen die niet worden ondersteund of aanbevolen

Sommige functies in QlikView 12 worden niet ondersteund of aanbevolen in Qlik Sense, bijvoorbeeld:

 • Invoervelden
 • Berichtvensters
 • Bundle en Info load
 • Kwalificatie ALL

We raden u aan uw scriptcode te controleren aan de hand van deze lijsten met opdrachten en functies die niet worden ondersteund of aanbevolen, en de code aan te passen volgens de aanbevelingen.

Ga voor meer informatie naar QlikView 12-functies en -opdrachten die niet worden ondersteund in Qlik Sense en Functies en opdrachten die niet worden aanbevolen in Qlik Sense.

Aangepaste connectoren installeren

Als uw QlikView 12-document werkt met aangepaste connectoren om de gegevens te benaderen, moet het ook mogelijk zijn om gegevens te laden in Qlik Sense zonder dat u het script aanpast. Hiervoor moet dezelfde connector zijn geïnstalleerd op de Qlik Sense-computer.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de gegevensselectie door de aangepaste connector, moet u een versie installeren van de aangepaste connector die is aangepast voor Qlik Sense.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!