Ga naar hoofdinhoud

Een app dupliceren

U kunt een bestaande app dupliceren om een kopie te maken voor verdere ontwikkeling. U kunt alleen een app dupliceren die u zelf heeft gemaakt, tenzij uw beheerder u een beveiligingsrol heeft toegekend waarbij duplicatie is ingeschakeld.

Als u een beheerdersrol hebt, waardoor u over de benodigde beheerdersrechten beschikt, kunt u duplicaten van apps maken vanuit de QMC.

Zie Een Qlik Sense-site beheren voor meer informatie over het dupliceren van een app: Apps dupliceren

Zie Een Qlik Sense-site beheren voor meer informatie over standaardbeheerdersrollen: Standaardbeheerdersrollen

InformatieAls u een gepubliceerde app hebt gedupliceerd, worden alleen de basiswerkbladen en -presentaties opgenomen in de kopie.

Doe het volgende:

  • Klik in de hub met de rechtermuisknop op de app die u wilt dupliceren en selecteer Dupliceren.

    Er wordt enige tijd onder aan het scherm een melding weergegeven zodra het dupliceren van start gaat. Er wordt een nieuwe melding weergegeven wanneer de app is gedupliceerd en u wordt de mogelijkheid geboden om de lijst met apps bij te werken. Als het dupliceren mislukt, wordt een foutbericht weergegeven.

Er wordt een kopie van de app gemaakt onder Werk. U kunt op de app klikken om deze te openen en beginnen met het aanpassen hiervan aan uw voorkeuren.

InformatieVanwege de manier waarop de synchronisatie van gegevens in zijn werk gaat op sites met meerdere knooppunten, kunnen apps met afbeeldingen beschadigde miniaturen of afbeeldingen binnen de apps weergeven als deze direct na hun duplicatie of import worden geopend. De beschadigde afbeeldingen worden hersteld als de synchronisatie voltooid is. Als u wilt controleren of de afbeeldingen zijn hersteld, dient u het browservenster te vernieuwen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!