Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Afbeeldingsbestanden verwijderen uit mediabibliotheek

U kunt afbeeldingen uit de mediabibliotheek in Qlik Sense verwijderen.

Er zijn verschillende manieren om de mediabibliotheek te openen. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het app-overzicht in het gebied met de details van de app op Bewerken en op Afbeelding selecteren op de miniatuur.
  • Als u een werkblad bewerkt, dubbelklikt u op de visualisatie met tekst en afbeeldingen om de werkbalk voor bewerken te openen en vervolgens op Afbeelding selecteren.
  • Klik in de presentatieweergave in het venster met presentatiehulpmiddelen op Afbeelding en sleep Afbeelding op de dia; dubbelklik vervolgens binnen de tijdelijke aanduiding van de afbeelding.

Het dialoogvenster Mediabibliotheek wordt geopend en u kunt afbeeldingen verwijderen.

Afbeeldingen verwijderen

  1. Selecteer de map In app.
  2. Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen.

  3. Klik op Verwijderen.

    Er wordt een bevestiging weergegeven.

  4. Klik op Verwijderen.

U hebt nu afbeeldingen uit de mediabibliotheek verwijderd.

TipU kunt ook met de rechtermuisknop op een afbeeldingsbestand klikken en vervolgens Verwijderen selecteren.
Informatie

Voor Qlik Sense: u moet het Qlik Beheerconsole gebruiken om afbeeldingen te verwijderen uit de standaardmap of andere mappen die werden gemaakt vanuit het Qlik Beheerconsole.

Afbeeldingen verwijderen met Qlik Sense Desktop

U kunt afbeeldingen verwijderen uit de standaardmap door de bestanden van deze locatie te verwijderen: <gebruiker>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

De afbeeldingen in de map In app zijn gebundelde afbeeldingen die gezamenlijk zijn opgeslagen in het qvf-bestand met de overige inhoud van de app. Als een gebundelde afbeelding niet langer in de app wordt gebruikt, wordt deze verwijderd uit het qvf-bestand als de app wordt opgeslagen.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!