Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Problemen oplossen: het maken van apps

In deze sectie worden problemen beschreven die kunnen optreden bij het maken van apps en visualisaties in Qlik Sense.

Afbeeldingen worden niet in een app opgenomen die van de ene Qlik Sense-omgeving naar de andere is verplaatst.

Mogelijke oorzaak  

U hebt een app gemaakt in Qlik Sense en de app naar een andere Qlik Sense-omgeving verplaatst.

Wanneer u apps verplaatst tussen Qlik Sense-omgevingen, worden afbeeldingen mogelijk niet automatisch mee verplaatst. De afbeeldingen moeten handmatig worden verwerkt, op verschillende manieren afhankelijk van tussen welke omgevingen de app is verplaatst.

Voorgestelde actie  

Importeer de afbeeldingen vanuit de Qlik Sense-omgeving waar de app is gemaakt naar de doellocatie met behulp van de Qlik Beheerconsole.

Ga voor meer informatie naar Qlik Sense-sites beheren: Objecten uploaden naar inhoudsbibliotheken

Afbeeldingen worden niet in een app opgenomen die van Qlik Sense Desktop naar Qlik Sense is geïmporteerd

Mogelijke oorzaak  

U hebt een app gemaakt in Qlik Sense Desktop en de app geïmporteerd naar Qlik Sense.

Wanneer u apps verplaatst tussen Qlik Sense-omgevingen, worden afbeeldingen mogelijk niet automatisch mee verplaatst. De afbeeldingen moeten handmatig worden verwerkt, op verschillende manieren afhankelijk van tussen welke omgevingen de app is verplaatst.

Voorgestelde actie  

Importeer de afbeeldingen vanuit de afbeeldingenmap van de Qlik Sense Desktop-app met behulp van de Qlik Beheerconsole.

Ga voor meer informatie naar Qlik Sense-sites beheren: Objecten uploaden naar inhoudsbibliotheken

TipAfbeeldingen worden alleen automatisch opgenomen wanneer u een app van de ene installatie van Qlik Sense Desktop naar een andere overbrengt.

De standaardlocatie van de afbeeldingen in Qlik Sense Desktop is <user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

InformatieAls u afbeeldingen in submappen hebt geordend in de map Content\Default in Qlik Sense Desktop, moeten deze handmatig aan de app en de bijbehorende werkbladen, presentaties en tekst- en afbeeldingsobjecten worden toegevoegd nadat de afbeeldingen zijn geïmporteerd.

Afbeeldingen worden niet in een app opgenomen die van de ene Qlik Sense Desktop-installatie naar de andere is verplaatst.

Mogelijke oorzaak  

U hebt een app verplaatst tussen Qlik Sense Desktop-installaties.

Wanneer u apps verplaatst tussen Qlik Sense-omgevingen, worden afbeeldingen mogelijk niet automatisch mee verplaatst. De afbeeldingen moeten handmatig worden verwerkt, op verschillende manieren afhankelijk van tussen welke omgevingen de app is verplaatst.

Voorgestelde actie  

  • Kopieer de afbeeldingen vanaf de pc waarop de app is gemaakt en plak deze in de afbeeldingenmap van de bestemmingslocatie.

De standaardlocatie van de afbeeldingen in Qlik Sense Desktop is <user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

De afbeelding die ik wil gebruiken lijkt niet te werken

Afbeeldingen maken onderdeel uit van apps als miniaturen van de apps, werkbladen en presentaties, in het tekst- en afbeeldingsobject en in presentatiedia's.

Mogelijke oorzaak  

U gebruikt een afbeelding in een indeling die niet wordt ondersteund.

Voorgestelde actie  

  • Converteer de afbeelding naar een van de ondersteunde indelingen (png, jpg, jpeg of gif).

Gebruik van Inzichtenadviseur beïnvloedt de prestaties van het systeem

Inzichtenadviseur gebruikt masteritems als velden in aanbevolen diagrammen.

Mogelijke oorzaak  

De door Insights gegenereerde diagrammen kiezen velden die resulteren in kostbare diagrammen.

Voorgestelde actie  

  • Wijzig welke velden worden getoond aan gebruikers van de gepubliceerde app.

Ga voor meer informatie naar Velden verbergen voor analyse.

Ik kan de optie Opnieuw laden niet vinden als ik met de rechtermuisknop op een app klik

Ik wil mijn app laden, maar ik zie de knop Opnieuw laden niet als ik met de rechtermuisknop op een app klik.

Mogelijke oorzaak  

U beschikt niet over één of meer van de volgende machtigingen in QMC:

  • Updaterechten voor de app.

  • Leesrechten voor de bronfilter van de HubSection_Task

  • Rol Hubadmin of lees- en maakrechten voor de bronfilter van de ReloadTask

Voorgestelde actie  

Neem contact op met een beheerder van QMC voor het toewijzen van de rol HubAdmin of lees- en maakrechten voor de bronfilter van de ReloadTask.

Ik kan de laadtaken van mijn app niet in de hub beheren

Ik wil de laadtaken van mijn app in de hub bekijken, maar ik zie de functie Laadtaken beheren niet als ik met de rechtermuisknop op een app klik.

Mogelijke oorzaak  

De beveiligingsregel HubSectionTask is uitgeschakeld of u hebt geen leestoegang voor de bronfilter HubSection_Task. U hebt mogelijk geen leestoegang nodig voor laadtaken van een app in de hub die is geconfigureerd in QMC.

Voorgestelde actie  

Neem contact op met een QMC-beheerder om leesrechten te krijgen voor HubSection_Task en leesrechten voor app-laadtaken in de hub of de rol HubAdmin. De rol HubAdmin bevat standaard leesrechten voor app-laadtaken in de hub.

Miniaturen worden niet mee gekopieerd wanneer u een werkblad kopieert

Mogelijke oorzaak  

U hebt een werkblad uit een andere app gekopieerd. Miniaturen worden opgeslagen als app-bronnen en worden niet mee gekopieerd wanneer u een werkblad kopieert. Het kopiëren van werkbladen binnen een app werkt goed.

Voorgestelde actie  

U kunt een app volledig kopiëren en de kopie als startpunt gebruiken. Deze bevat alle bronnen, zoals afbeeldingen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!