Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Afbeeldingsbestanden uploaden naar mediabibliotheek

De mediabibliotheek bevat de afbeelding die u kunt gebruiken in uw app: in tekst- en afbeeldingsvisualisaties, op presentatiedia's en als miniaturen voor apps, werkbladen en presentaties. 

U kunt afbeeldingen uploaden naar de mediabibliotheek. Vanwege de beperkingen van de webbrowsers die door Qlik Sense worden ondersteund, wordt u aangeraden de hoogte en breedte en de bestandsgrootte zo klein mogelijk te houden. De maximale bestandsgrootte is 5 MB.

De volgende indelingen worden ondersteund: .png, .jpg, .jpeg en .gif.

Voor Qlik Sense: U kunt afbeeldingen uploaden in de map In app in de mediabibliotheek. U moet de Qlik Beheerconsole gebruiken om afbeeldingen naar de standaardmap te uploaden.

Voor Qlik Sense Desktop: U kunt afbeeldingen in de volgende map op uw computer plaatsen: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. De afbeeldingen zijn beschikbaar in de map Standaard in de mediabibliotheek. Als u een app tussen installaties verplaatst, worden de afbeeldingen die u in de app gebruikt gezamenlijk met de app in het qvf-bestand opgeslagen. Als u de app op een nieuw locatie opent, kunt u de afbeeldingen vinden in de map In app in de mediabibliotheek van de app.

Er zijn verschillende manieren om de mediabibliotheek te openen. Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Klik in het app-overzicht in het gebied met de details van de app op Bewerken en op Afbeelding selecteren op de miniatuur.
 • Als u een werkblad bewerkt, dubbelklikt u op de visualisatie met tekst en afbeeldingen om de werkbalk voor bewerken te openen en vervolgens op Afbeelding selecteren.
 • Klik in de presentatieweergave op Afbeelding selecteren in de werkbalk en selecteer dan een afbeelding.

Het dialoogvenster Mediabibliotheek wordt geopend en u kunt afbeeldingen uploaden.

 1. Selecteer Media uploaden.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep één of meer afbeeldingsbestanden op het aangegeven gebied.
  • Klik op het aangegeven gebied om het uploadvenster te openen, blader naar de afbeeldingen om ze te selecteren en klik op Openen.

  Er wordt een uploadindicator weergegeven terwijl het afbeeldingsbestand wordt geüpload. U kunt een upload die bezig is onderbreken door op de afbeelding op Annuleren te klikken.

  InformatieU kunt niet een bestand uploaden als de bestandsnaam al in de mediabibliotheek bestaat.

U hebt nu afbeeldingen aan de mediabibliotheek toegevoegd. Klik op de afbeelding en selecteer Nieuwe maken om de afbeelding in te voegen.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!