Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

App-gegevens laden

Apps in de hub worden niet automatisch bijgewerkt wanneer hun gegevensbronnen worden bijgewerkt. Door een app te laden, wordt deze bijgewerkt met de laatste gegevens uit de gegevensbronnen van de app. De eerste keer dat u een app laadt, wordt er automatisch een laadtaak gemaakt met een eenmalige trigger.

  • Klik met de rechtermuisknop op de app en selecteer Opnieuw laden.

TipBeheer de nieuwe laadtaak in de hub door met de rechtermuisknop op de app te klikken en Laadtaken beheren te selecteren. U kunt de laadtaak bijvoorbeeld bekijken, stoppen of starten. Voor meer informatie over het beheren en plannen van laadtaken in de hub raadpleegt u App-laadtaken beheren. Beheerders kunnen ook app-ladingen inplannen in QMC. Ga voor meer informatie naar Laadtaken maken (alleen in het Engels).

Machtigingen voor app-ladingen

U moet updaterechten hebben voor de app en de bijbehorende machtiging (dit wordt ingesteld door een beheerder in de QMC) om een app in de hub te laden. Ga voor meer informatie naar Laadtaakbeheer voor de hub configureren (alleen in het Engels).

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!