Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

ZTestw_sig - script- en diagramfunctie

ZTestw_sig() retourneert het geaggregeerde tweezijdige niveau van significantie van z-toets op voor een serie waarden.

Deze functie is van toepassing op z-testen waarbij de invoergegevensreeks wordt opgegeven in twee gewogen kolommen.

Als de functie wordt gebruikt in het script voor het laden van gegevens, worden de waarden herhaald over een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Als de functie wordt gebruikt in een diagramuitdrukking, worden de waarden herhaald over de diagramdimensies.

Syntaxis:  

ZTestw_sig (weight, value [, sigma]) 

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
ArgumentBeschrijving
valueDe waarden moeten op value worden geretourneerd. Er wordt uitgegaan van een steekproefgemiddelde van 0. Als u met een ander gemiddelde wilt werken, trekt u die waarde van de steekproefwaarden af.
weightElke steekproefwaarde in value kan één of meer keer worden geteld, afhankelijk van de corresponderende waarde van weight.
sigmaDe standaarddeviatie kan, indien bekend, worden opgegeven in sigma. Als sigma wordt weggelaten, wordt de huidige standaarddeviatie van de steekproef gebruikt.

Beperkingen:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden in de uitdrukkingswaarde leiden ertoe dat de functie NULL retourneert.

Voorbeeld:  

ZTestw_sig( Weight, Value-TestValue)     

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!