Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Voorbeelden van het gebruik van z-test-functies

De z-test-functies worden gebruikt om waarden te vinden die zijn gekoppeld aan de statistische z-test-analyse voor grote testgegevensvoorbeelden, gewoonlijk groter dan 30, waarbij de variantie bekend is.

In dit gedeelte wordt beschreven hoe visualisaties kunnen worden gebouwd aan de hand van de voorbeeldgegevens, om de waarden te vinden van de z-test-functies die beschikbaar zijn in Qlik Sense. Raadpleeg de individuele onderwerpen over z-test-diagramfuncties voor een beschrijving van syntaxis en argumenten.

De steekproefgegevens laden

De voorbeeldgegevens die hier worden gebruikt, zijn dezelfde die worden gebruikt in de voorbeelden voor t-test-functies. De grootte van de hoeveelheid voorbeeldgegevens wordt gewoonlijk als te klein beschouwd voor z-testanalyse, maar is voldoende om het gebruik van de verschillende z-test-functies te illustreren in Qlik Sense.

Doe het volgende:

 1. Maak een nieuwe app met een nieuw werkblad.
 2. TipAls u een app gemaakt hebt voor de t-test-functies, kunt u die gebruiken en een nieuw werkblad voor deze functies maken.
 3. Voer het volgende in de editor voor laden van gegevens in:

  Table1:
  Crosstable (Type, Value)
  Load recno() as ID, * inline [
  Observation|Comparison
  35|2
  40|27
  12|38
  15|31
  21|1
  14|19
  46|1
  10|34
  28|3
  48|1
  16|2
  30|3
  32|2
  48|1
  31|2
  22|1
  12|3
  39|29
  19|37
  25|2 ] (delimiter is '|');

  In dit load-script is recno() opgenomen omdat voor crosstable drie argumenten vereist zijn. recno() levert daarom niet meer dan een extra argument. In dit geval een ID voor elke rij. Zonder dit argument zouden geen steekproefwaarden voor Comparison worden geladen.

 4. Klik op run script om gegevens te laden.

De tabel z-test maken

Doe het volgende:

 1. Klik in de editor voor laden van gegevens op kompas om naar het app-overzicht te gaan en vervolgens op het werkblad te klikken dat u eerder hebt gemaakt.

  De werkbladweergave wordt geopend.

 2. Klik op Werkblad bewerken om het werkblad te bewerken.
 3. Voeg vanuit Diagrammen een tabel toe en vanuit Velden een Type als een dimensie.
 4. Voeg de volgende uitdrukkingen aan de tabel toe als metingen.

 5. Voorbeelduitdrukkingen
  Label Uitdrukking
  ZTest Conf ZTest_conf(Value)
  ZTest Dif ZTest_dif(Value)
  ZTest Sig ZTest_sig(Value)
  ZTest Sterr ZTest_sterr(Value)
  ZTest Z ZTest_z(Value)
TipMogelijk wilt u de getalnotatie van de metingen aanpassen om betekenisvolle waarden weer te geven. De tabel is gemakkelijker te lezen als u getalnotatie voor de meeste metingen instelt op Getal>Eenvoudig, in plaats van op Auto. Maar voor ZTest Sig gebruikt u bijvoorbeeld de getalnotatie: Aangepast en past u vervolgens het opmaakpatroon aan naar #.######.

Resultaat

De resulterende tabel voor de z-test-functies voor de voorbeeldgegevens bevat de volgende waarden:

z-test resultatentabel
Type ZTest Conf ZTest Dif ZTest Sig ZTest Sterr ZTest Z
Comparison 6.40 11.95 0.000123 3.27 3.66
Observation5.4827.150.0000002.809.71

De tabel z-testw maken

De z-testw-functies kunnen worden gebruikt als de invoergegevensreeks wordt opgegeven in twee gewogen kolommen. De expressies vereisen een waarde voor het argument weight.

In de voorbeelden hier wordt overal de waarde 2 gebruikt, maar u kunt ook een uitdrukking gebruiken, die een waarde definieert voor weight voor elke observatie.

Doe het volgende:

 1. Klik in de editor voor laden van gegevens op kompas om naar het app-overzicht te gaan en vervolgens op het werkblad te klikken dat u eerder hebt gemaakt.

  De werkbladweergave wordt geopend.

 2. Klik op Werkblad bewerken om het werkblad te bewerken.
 3. Voeg vanuit Diagrammen een tabel toe en vanuit Velden een Type als een dimensie.
 4. Voeg de volgende uitdrukkingen aan de tabel toe als metingen.

  Voorbeelduitdrukkingen
  Label Uitdrukking
  ZTestw Conf ZTestw_conf(2,Value)
  ZTestw Dif ZTestw_dif(2,Value)
  ZTestw Sig ZTestw_sig(2,Value)
  ZTestw Sterr ZTestw_sterr(2,Value)
  ZTestw Z ZTestw_z(2,Value)

  Gebruik dezelfde getalnotatie als in het voorbeeld van z-test-functies.

Resultaat

De resulterende tabel voor de z-testw-functies bevat de volgende waarden:

z-testw resultatentabel
Type ZTestw Conf ZTestw Dif ZTestw Sig ZTestw Sterr ZTestw Z
Comparison 4.47 11.95 8.037185e-08 2.28 5.24
Observation3.8327.1501.9513.91

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!