Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Menu Beeld

Het menu Beeld is een vervolgkeuzemenu aan de bovenkant van het scherm, dat de volgende opdrachten bevat:

 • Werkbladen: In een trapsgewijs menu worden alle werkbladen in het document weergegeven, gesorteerd op weergave van links naar rechts.
 • Werkbalken: In een trapsgewijs menu kunt u elke werkbalk inschakelen die in het document moet worden weergeven. De volgende werkbalken kunnen onafhankelijk van elkaar worden getoond: Standaard, Navigatie, Ontwerp, Werkbladen en Bladwijzers. Het laatste item in de lijst is de optie Aanpassen (Werkbalken)..., waarmee u de werkbalk naar uw eigen voorkeuren kunt configureren.
  De werkbalken Standaard, Navigatie en Ontwerp zijn vooraf gedefinieerd met een praktische selectie menuopdrachten. De werkbalken Werkblad en Bladwijzer worden weergegeven als vervolgkeuzelijst, waarin u tussen de verschillende werkbladen en bladwijzers kunt navigeren. Denk eraan dat u de inhoud en functionaliteit van elke werkbalk op allerlei manieren kunt configureren via de optie Aanpassen.

  Tip Uiterst links op elke werkbalk, en ook op de menubalk, wordt een symbool met verticale puntjes weergegeven. Hiermee kunt u de balken verslepen en op de standaard Windows-wijze losmaken of vastzetten ("docken").
 • Statusbalk: Hiermee kunt u de statusbalk in- of uitschakelen.
 • In- en uitzoomen: Hiermee kunt u zoomen in stappen van 25% om het werkblad aan te passen aan de verschillende schermresoluties. Andere zoomfactoren kunnen worden ingesteld op de pagina Werkbladeigenschappen: Algemeen.
 • Serverobjecten: Hier schakelt u het deelvenster Serverobjecten in en uit.
 • Vensterformaat wijzigen: Met deze optie kunt u de venstergrootte van het QlikView-document instellen op een van de verschillende beschikbare gebruikelijke schermresoluties.
 • Aanpassen aan venster: Hiermee wijzigt u het formaat van het actieve werkblad met alles erop, zodat het in het venster past.
 • Zoomfactor op alle werkbladen toepassen: De zoominstellingen van het weergegeven actieve werkblad worden doorgevoerd op alle werkbladen van het document.
 • Ontwerpraster: Hiermee worden de volgende functies in- of uitgeschakeld: het ontwerpraster, plaatsaanduidingen voor actieve werkbladobjecten en uitlijnen op raster tijdens het aanpassen van de grootte en positie van objecten in de opmaak. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+G.
 • WebView-modus in-/uitschakelen: Hiermee wordt de WebView-modus in- of uitgeschakeld, waarbij de interne webbrowser in QlikView het document in de AJAX-modus weergeeft.
 • Huidige selecties...: Hiermee opent u het dialoogvenster Huidige selecties waarin de selecties worden weergegeven op veldnaam en veldwaarde. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+O.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com