Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Menu Bewerken

Het menu Bewerken is een vervolgkeuzemenu aan de bovenkant van het scherm, dat de volgende opdrachten bevat:

Opdrachten menu Bewerken
Opdracht Beschrijving
Opmaak ongedaan maken De laatste opmaakwijziging wordt ongedaan gemaakt, bijvoorbeeld een wijziging van positie of formaat of een verwijdering van objecten of een wijziging van objecteigenschappen. Ook de verwijdering van werkbladen en de bewerking van de werkblad- of documenteigenschappen kunnen ongedaan worden gemaakt. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+Z.
Opmaak opnieuw Hiermee wordt de laatste handeling voor het ongedaan maken van de opmaak opnieuw uitgevoerd. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+Y.
Knippen Hiermee wordt het geselecteerde werkbladobject of worden de geselecteerde werkbladobjecten naar het Klembord verplaatst om elders in het QlikView-document te worden geplakt. Als slechts één werkbladobject actief is, wordt er ook een bitmapafbeelding van het object naar het Klembord gekopieerd. Deze afbeelding kan in andere programma's worden geplakt. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+X.
Kopiëren Hiermee wordt het geselecteerde werkbladobject of worden de geselecteerde werkbladobjecten naar het Klembord verplaatst om elders in het QlikView-document te worden geplakt. Als slechts één werkbladobject actief is, wordt er ook een bitmapafbeelding van het object naar het Klembord gekopieerd. Deze afbeelding kan in andere programma's worden geplakt. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+C.
Plakken Hiermee plakt u een of meer werkbladobjecten vanaf het Klembord terug in het QlikView-document. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+V.
Opmaak kopiëren/plakken Met deze functie kan opmaak van het ene werkbladobject naar een ander werkbladobject worden gekopieerd.
Verwijderen Het geselecteerde werkbladobject wordt of de geselecteerde werkbladobjecten worden verwijderd. De gebruiker wordt gevraagd deze opdracht te bevestigen voordat de verwijdering wordt uitgevoerd.
Alles activeren Hiermee worden alle objecten in het werkblad actief. U kunt een vergelijkbaar resultaat krijgen door te klikken en een rechthoek te slepen rond de objecten op het werkblad die u wilt activeren of door erop te klikken terwijl u Shift ingedrukt houdt. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+A.
Zoeken Hiermee wordt het venster voor tekst zoeken geopend als een doorzoekbaar werkbladobject (keuzelijst of een geopende meervoudige keuzelijst) actief is. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+F.
Fuzzy zoeken Hiermee wordt het venster Fuzzy zoeken voor tekst zoeken geopend op voorwaarde dat er een doorzoekbaar werkbladobject actief is.
Geavanceerd zoeken Hiermee wordt het dialoogvenster Geavanceerd zoeken geopend als een keuzelijst of een geopende meervoudige keuzelijst actief is. In dit dialoogvenster kunt u geavanceerde zoekuitdrukkingen invoeren. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+Shift+F.
Kopieermodus Schakelt van logische modus naar kopieermodus. Waarden waarop wordt geklikt terwijl de kopieermodus actief is, worden naar het Klembord gekopieerd zonder dat de logische status van de QlikView-uitvoering wordt gewijzigd. Als de kopieermodus wordt gekozen, wordt het dialoogvenster Kopieerlijst voor Klembord geopend. In dit dialoogvenster worden de gekopieerde velden weergegeven. De opmaak van de gekopieerde lijst kan hier ook worden ingesteld.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com