Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Menu Rapporten

Het menu Rapporten boven aan het QlikView-scherm bevat de opdracht Rapporten bewerken... waarmee het dialoogvenster Rapport-editor kan worden geopend waarin nieuwe rapporten kunnen worden gemaakt of bestaande rapporten kunnen worden bewerkt. In dit dialoogvenster kunt u ook rapporten verwijderen en selecteren, de opmaak van rapporten ontwerpen, pagina's en afbeeldingen toevoegen, enzovoort. De rapport-editor geeft een lijst van alle beschikbare rapporten weer, waaruit u direct kunt selecteren. U kunt rapporten doorzoeken op naam of deze vanuit de vervolgkeuzelijst selecteren.

Een rapport kan een Documentrapport zijn, dat bij het desbetreffende document is opgeslagen, of een Gebruikersrapport, dat afzonderlijk op de computer is opgeslagen.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com