Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Aanpassen (Werkbalken)

In het dialoogvenster Aanpassen kunnen gebruikers werkbalken configureren volgens hun eigen voorkeuren. (Hoewel dit in het algemeen een zeer praktische functionaliteit is, kunnen zich gevallen voordoen waarbij documentontwerpers een standaardinstelling willen afdwingen die van toepassing is op alle gebruikers van het document.)

Er zijn twee typen aanpasbare werkbalken. Het eerste type zijn de werkbalken waarmee QlikView wordt geleverd. Deze hebben ook een naam. Het andere type is een werkbalk die geheel naar eigen wens wordt samengesteld.

Het dialoogvenster Aanpassen bestaat uit de drie tabbladen, Werkbalken, Opdrachten en Opties die hieronder worden beschreven:

Werkbalken

Deze pagina bevat een lijst van alle beschikbare werkbalken en de menubalk. Schakel werkbalken in of uit door het relevante selectievakje aan te vinken in de lijst.

 • Nieuw: Hiermee wordt een nieuwe werkbalk gemaakt.
 • Naam wijzigen: Hiermee wordt de naam van de geselecteerde werkbalk gewijzigd. Deze opdracht is niet beschikbaar voor de vijf standaard werkbalken.
 • Verwijderen: Hiermee wordt de geselecteerde werkbalk verwijderd. Deze opdracht is niet beschikbaar voor de vijf standaard werkbalken.
 • Beginwaarden: Hiermee wordt de configuratie van de geselecteerde werkbalk teruggezet op de standaardinstellingen.

Opdrachten

Zoals beschreven in de aanwijzingen op het tabblad Opdrachten, kunt u heel eenvoudig opdrachten toevoegen aan of verwijderen van een werkbalk door een opdracht te slepen van het deelvenster Opdrachten naar de gewenste werkbalk of andersom. De werkbalk die u bewerkt, moet u eerst instellen op de weergavemodus op het tabblad Werkbalken. Door middel van het deelvenster Categorieën kunt u de weergegeven opdrachten beperken tot de inhoud van een enkel QlikView-menu.

Opties

Het tabblad Opties bevat aanvullende instellingen voor aanpassing:

In het gedeelte Persoonlijke menu's en werkbalken kunt u instellen of kortere menu's met alleen de meest voorkomende opdrachten moeten worden gebruikt.

 • Altijd volledige menu's weergeven: Schakel deze optie uit als u verkorte menu's wilt gebruiken met alleen de meest voorkomende opdrachten.
  • Volledige menu's weergeven na een korte vertraging: Als u verkorte menu's gebruikt, kunt u deze optie inschakelen zodat het volledige menu wordt weergegeven als u met de muis over het menu beweegt.
 • Gebruikersgegevens van menu's en werkbalken opnieuw instellen: Met deze opdracht wist u het geheugen met in een toepassing gebruikte opdrachten en herstelt u de set opdrachten die standaard zichtbaar is in menu's en op werkbalken. Expliciete aanpassingen worden niet ongedaan gemaakt.

De volgende weergaveopties zijn gegroepeerd onder Overig:

 • Grote pictogrammen: Met deze instelling worden welkbalkpictogrammen twee keer zo groot weergeven. Hiermee kunt u zo nodig de zichtbaarheid verbeteren.
 • Scherminfo weergeven op werkbalken: Met deze optie schakelt u de knopinfo (ofwel scherminfo) in of uit.
 • Sneltoetsen weergeven in scherminfo: Met deze optie voegt u de sneltoetsen toe aan de Scherminfo.
 • Menuanimaties: Deze instelling is van toepassing op de wijze waarop menu's (en trapsgewijze menu's) worden geopend. Naast de instelling Systeemstandaard zijn diverse aangepaste animaties beschikbaar in een vervolgkeuzelijst.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com