Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gebruikersvoorkeuren: Licentie

QlikView-licentie

In dit dialoogvenster worden de huidige licentiegegevens van de QlikView-installatie getoond.

  • Wijzigen...: Klik op deze knop als u een nieuw serienummer en een nieuw controlegetal voor uw licentie wilt invoeren. Wijzigingen worden pas uitgevoerd nadat QlikView opnieuw is gestart.
  • Licentiegegevens wissen: Als u op deze knop klikt, wordt de volgende keer dat u de toepassing start, het licentienummer gewist.
  • Licentie-overeenkomst bekijken: Als u op deze knop klikt, wordt de licentie-overeenkomst weergegeven.

OEM-product-ID's

Deze optie is alleen beschikbaar met een OEM Partner-licentie.

  • OEM-product-ID's gebruiken voor nieuwe documenten: Schakel deze optie in als u wilt dat voor nieuwe documenten wordt gevraagd of de OEM-product-ID moet worden gebruikt.
  • OEM-product-ID's: Hiermee geeft u een lijst met alle beschikbare OEM-product-ID's weer.
  • Bewerken...: Klik op deze knop om de alias voor de OEM-product-ID te bewerken.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com