Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Wizard Thema's

Selecteer de opdracht Wizard Thema's in het menu Extra om de wizard Thema's te starten.

De eerste keer wordt een startpagina geopend met een beschrijving van het doel van de wizard en de basisstappen. Als u de startpagina voortaan wilt overslaan, schakelt u het selectievakje Deze pagina niet meer tonen in. Klik op Volgende om door te gaan.

Stap 1 - Selecteer themabestand

U kunt kiezen of u een geheel nieuw thema maakt, een nieuw thema baseert op een bestaand thema, of een bestaand thema aanpast.

 • Nieuw thema: Kies deze optie als u een nieuw thema wilt maken.
 • Sjabloon: Als u het nieuwe thema wilt baseren op een bestaand thema, kiest u het basisthema in deze vervolgkeuzelijst. In de vervolgkeuzelijst worden alle bestaande thema's in uw standaard QlikView-themamap weergegeven. Onder in de lijst vindt u de optie Bladeren..., waarmee u op andere locaties naar themabestanden kunt bladeren.
 • Bestaand thema wijzigen: Kies deze optie als u een bestaand thema wilt aanpassen. Selecteer een thema in de vervolgkeuzelijst. In de vervolgkeuzelijst worden alle bestaande thema's in de standaard QlikView-themamap weergegeven. Onder in de lijst vindt u de optie Bladeren..., waarmee u op andere locaties naar themabestanden kunt bladeren.

Klik op Volgende om door te gaan. Het dialoogvenster Opslaan als verschijnt wanneer u een nieuw thema maakt.

Stap 2 - Bronselectie

Bij het samenstellen van een thema kiest u een of meer groepen opmaakeigenschappen van een bestaand object. Dit bronobject kan elk willekeurig werkbladobject, werkblad of zelfs het document zelf zijn.

 • Bron: Selecteer het bronobject in de vervolgkeuzelijst. Deze lijst bevat alle beschikbare objecten in het document. Het actieve object is voorgeselecteerd.
 • Eigenschappengroepen: Er zijn drie hoofdgroepen met opmaakeigenschappen die van een opmaakobject kunnen worden overgenomen in een thema. Schakel een of meer van de drie onderstaande opties in voor overname van het bronobject in het thema:
  • Specifiek voor objecttype: Schakel deze optie in als u objecttypespecifieke eigenschappen van het bronobject in het thema wilt opnemen. Objecttypespecifieke eigenschappen zijn eigenschappen die alleen voorkomen in een bepaald objecttype, bijv. grafieken. Deze eigenschappen kunnen alleen worden gekopieerd naar andere objecten van hetzelfde type als het brontype.
  • Titelbalk en rand: Schakel deze optie in als u titelbalk- en randeigenschappen van het bronobject in het thema wilt opnemen. Deze eigenschappen kunnen ook worden gekopieerd naar objecten van een ander type dan het brontype.
  • Afdrukinstellingen: Schakel deze optie in als u afdrukeigenschappen met betrekking tot de printer van het bronobject in het thema wilt opnemen. Deze eigenschappen kunnen ook worden gekopieerd naar objecten van een ander type dan het brontype. Voor elk van de bovenstaande selecties kunt u in de volgende stappen specifieke eigenschappen voor opname in of uitsluiting uit het thema kiezen.

Klik op Volgende om door te gaan.

Stap 3 - Specifieke eigenschappen voor objecttype

In stap 3 maakt u een gedetailleerde keuze uit de eigenschappen van het bronobject die u in het thema wilt opnemen. Deze stap wordt herhaald voor elk van de drie hoofdeigenschapgroepen die u in stap 2 hebt geselecteerd.

Elk item in de lijst geeft een afzonderlijke eigenschap of een groep eigenschappen aan, die kunnen worden opgenomen in of uitgesloten uit het thema. Selecteer de items die u wilt opnemen.

Als u een bestaand thema aanpast, zijn de items die al in het thema zijn opgenomen, bij aanvang van deze stap gemarkeerd. Door selecties te wijzigen, worden alle eerdere instellingen in het thema overschreven.

Als u een geheel nieuw thema maakt, zijn de items die bij aanvang van deze stap zijn ingeschakeld, speciaal geschikt voor opname in een thema met een algemeen doel.

Klik op Volgende om door te gaan.

Stap 4 -Toevoegen eigenschappen aan thema

In de vierde wizardstap bepaalt u welke secties en subsecties van het thema met de objecteigenschappen in het thema moeten worden opgeslagen. Er zijn drie kolommen met opties voor elke subsectie van het thema. Afhankelijk van uw selecties in stap 2 en 3 zijn alleen bepaalde opties beschikbaar voor selectie. De overige zijn niet beschikbaar.

De opties met een groene rand staan voor subsecties die al in het thema zijn gedefinieerd (alleen van toepassing bij aanpassing van een bestaand thema).

De kolommen met selectievakjes komen overeen met de drie selectievakjes in stap 2. U kunt alleen selecteren in een kolom als u het corresponderende selectievakje in stap 2 hebt ingeschakeld en de desbetreffende items hebt geselecteerd in stap 3.

De specifieke subsectie kunt u alleen selecteren voor het type bronobject dat is geselecteerd in stap 2. Instellingen voor titelbalk, rand en printer kunt u voor alle objecttypen instellen.

Klik op Volgende om door te gaan.

Stap 5 - Opslaan thema

Er zijn twee opties beschikbaar voor een thema dat u opslaat als standaardthema voor nieuwe documenten of objecten.

 • Gebruiken als standaardthema voor dit document: Schakel deze optie in als u dit thema standaard voor het huidige document wilt gebruiken. Dat houdt in dat het thema wordt toegepast op alle nieuw te maken werkbladen en werkbladobjecten in het document. Het geselecteerde thema kan alleen worden gebruikt als het altijd toegankelijk is op de schijf. Daarnaast is het van belang dat het gebruikte thema is gedefinieerd voor alle objecttypen die kunnen voorkomen in een QlikView-document. Een standaardthema kan altijd worden ingesteld op de pagina Documenteigenschappen: Presentatie.
 • Gebruiken als standaardthema voor nieuwe documenten: Schakel deze optie in als u dit thema standaard voor nieuwe documenten wilt gebruiken. Dat houdt in dat het thema wordt toegepast op alle nieuw te maken documenten. Het geselecteerde thema kan alleen worden gebruikt als het altijd toegankelijk is op de schijf. Daarnaast is het van belang dat het gebruikte thema is gedefinieerd voor alle objecttypen die kunnen voorkomen in een QlikView-document. Een standaardthema voor nieuwe documenten kan altijd worden ingesteld op de pagina Ontwerp van het dialoogvenster Gebruikersvoorkeuren.

Klik op Voltooien om het thema op te slaan en terug te keren naar de layout.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com