Ga naar hoofdinhoud

Statusbalk

Onderaan het werkblad wordt de statusbalk weergegeven. Kies Beeld en Statusbalk om de statusbalk in of uit te schakelen. Hierop is interessante informatie te vinden:

Aan de linkerkant van de statusbalk kunnen verschillende dingen worden getoond. De tekst Gereed wordt getoond als QlikView gereed is voor het maken van selecties; als de cursor over een afbeeldingsgrafiek wordt bewogen, worden de coördinaten getoond.

Aan de linkerkant van de statusbalk is ook ondersteuning beschikbaar. Als u op een opdracht of knop klikt zonder de muisknop los te laten, wordt Help-informatie weergegeven. Als u de cursor van de opdracht of knop weg beweegt, zonder de muisknop los te laten, wordt de opdracht niet uitgevoerd.

In het midden van de statusbalk wordt een tijdnotatie weergegeven. Deze geeft aan wanneer de gegevens voor het laatst opnieuw zijn geladen.

Een EN-indicator wordt getoond als het actieve object in de en-modus staat.

Aan de rechterkant van de statusbalk wordt het aantal unieke optionele (of geselecteerde) waarden in verhouding tot het totaal aantal unieke waarden in de actieve keuzelijst weergegeven, voorafgegaan door een D.

Verder naar rechts, voorafgegaan door een F, staat de frequentie van het actieve veld. Hier wordt het aantal records getoond in de tabel waarin het veld voor het eerst voorkomt in verhouding tot het totaal aantal records.

Tot slot wordt op de statusbalk een selectie-indicator getoond. Deze is groen als u selecties maakt die niet zichtbaar zijn in het huidige werkblad.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com