Ga naar hoofdinhoud

Werkbalk Ontwerp

Design toolbar image

De ontwerpwerkbalk van QlikView (zie boven) bevat knoppen voor taken die u uitvoert tijdens het maken of wijzigen van de opmaak van een document. Deze werkbalk wordt standaard niet weergegeven. U kunt de ontwerpwerkbalk in- of uitschakelen door Werkbalk Design te kiezen onder Werkbalken in het menu Beeld. De bovenstaande afbeelding en de tekst hieronder hebben betrekking op de standaard inhoud van de ontwerpwerkbalk.

Knoppen en opties werkbalk Ontwerp
Optie Beschrijving
Werkblad toevoegen Hiermee wordt een nieuw werkblad aan het document toegevoegd.
Werkblad naar links Hiermee wordt het actieve werkblad een stap verder naar links verplaatst.
Werkblad naar rechts Hiermee wordt het actieve werkblad een stap verder naar rechts verplaatst.
Werkbladeigenschappen Hiermee wordt het dialoogvenster Eigenschappen werkblad geopend waarin u het actieve werkblad kunt wijzigen.
Nieuwe keuzelijst Hiermee wordt een keuzelijst gemaakt waarin het veld naar keuze wordt getoond uit de databasetabel.
Statistiekobject maken Hiermee wordt een statistiekobject gemaakt waarmee statistische eenheden worden berekend op basis van de mogelijke waarden van een veld.
Tabel maken Hiermee wordt een tabel gemaakt waarin record-georiënteerde informatie kan worden weergegeven.
Meervoudige keuzelijst maken Hiermee wordt een meervoudige keuzelijst gemaakt waarin verschillende kenmerken kunnen worden weergegeven.
Grafiek maken Hiermee wordt een grafiek gemaakt waarin velden en berekende dimensies kunnen worden weergegeven.
Invoerobject maken Hiermee wordt een invoerobject gemaakt waarin gegevens kunnen worden weergegeven en in QlikView-variabelen kunnen worden ingevoerd.
Huidige selecties object maken Hiermee wordt een Huidige selecties object gemaakt waarin de huidige selecties direct in de opmaak kunnen worden weergegeven.
Knop maken Hiermee wordt een knopobject gemaakt waarmee handelingen in QlikView kunnen worden uitgevoerd, bijv. sneltoets, exporteren.
Tekst maken Hiermee wordt een object gemaakt voor het weergeven van tekstuele informatie of afbeeldingen.
Lijn/pijl maken Hiermee wordt een lijn/pijl gemaakt waarmee een lijn of een pijl kan worden getekend in de opmaak.
Schuifbalk/Agenda-object maken Hiermee wordt een nieuw schuifbalk/agenda-object gemaakt.
Bladwijzerobject maken Hiermee wordt een bladwijzerobject gemaakt.
Zoekobject maken Hiermee wordt een zoekobject gemaakt.
Container maken Hiermee wordt een nieuwe container gemaakt.
Aangepast object maken Hiermee wordt een aangepast object gemaakt.
Tijdgrafiek maken Met de wizard Tijdgrafiek kunt u grafieken maken die bestaan uit het kwalificeren en vaak vergelijken van een bepaalde maat (uitdrukking) met verschillende tijdsperioden, bijvoorbeeld huidig jaar, afgelopen jaar, jaar tot heden, enz.
Opmaak kopiëren/plakken

Via deze knop kunt u opmaak van een werkbladobject kopiëren naar een of meer andere werkbladobjecten. Als u opmaak wilt kopiëren naar een enkel object, klikt u eerst op het bronobject, vervolgens éénmaal op de knop opmaak kopiëren/plakken en dan op het doelobject. Als u opmaak wilt kopiëren naar meerdere objecten, klikt u eerst op het bronobject, vervolgens dubbelklikt u op de knop Opmaak kopiëren/plakken en dan klikt u op elk van de doelobjecten. U kunt het kopiëren stopzetten door opnieuw op de knop te klikken of Esc in te drukken.

Als de gebruiker opmaak kopieert van en naar verschillende typen objecten of als de gebruiker op de titelbalk van het doelobject of de doelobjecten klikt, worden alleen rand-/titelbalkeigenschappen gekopieerd. Bij het kopiëren van en naar werkbladobjecten van hetzelfde type worden extra eigenschappen gekopieerd die specifiek zijn voor de objectsoort.

Ontwerpraster Hiermee schakelt u het ontwerpraster voor uitlijning van objecten in of uit.
Links uitlijnen Hiermee worden de actieve werkbladobjecten uitgelijnd langs hun linkerrand.
Horizontaal centreren Hiermee worden de actieve werkbladobjecten langs het midden uitgelijnd op de horizontale as.
Rechts uitlijnen Hiermee worden de actieve werkbladobjecten uitgelijnd langs hun rechterrand.
Onder uitlijnen Hiermee worden de actieve werkbladobjecten uitgelijnd langs hun onderrand.
Verticaal centreren Hiermee worden de actieve werkbladobjecten langs het midden uitgelijnd op de verticale as.
Boven uitlijnen Hiermee worden de actieve werkbladobjecten uitgelijnd langs hun bovenrand.
Horizontaal verdelen Hiermee worden de actieve werkbladobjecten met gelijke tussenruimten op de horizontale as geschikt.
Verticaal verdelen Hiermee worden de actieve werkbladobjecten met gelijke tussenruimten op de verticale as geschikt.
Aanpassen links Hiermee worden de actieve werkbladobjecten met minimale tussenruimten geschikt vanaf de verticale rand van het meest linkse object naar rechts.
Aanpassen boven Hiermee worden de actieve werkbladobjecten met minimale tussenruimten geschikt vanaf de horizontale bovenkant van het bovenste object naar beneden.
Documenteigenschappen Hiermee wordt het dialoogvenster Documenteigenschappen geopend waarin u de instellingen van het huidige document kunt wijzigen.
Gebruikersvoorkeuren Hiermee wordt het dialoogvenster Gebruikersvoorkeuren geopend, waarin u instellingen kunt wijzigen met betrekking tot de manier waarop de gebruiker werkt.
Module bewerken Hiermee wordt het dialoogvenster Module bewerken geopend waarin macro's en aangepaste gedefinieerde functies kunnen worden geschreven in VBScript of JScript.
Tabelweergave Hiermee opent u het dialoogvenster Tabelweergave waarin de structuur van de gegevenstabel wordt weergegeven.
WebView-modus Hiermee wordt de WebView-modus in- of uitgeschakeld, waarbij de interne webbrowser in QlikView de documentopmaak als AJAX-pagina weergeeft.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com