Ga naar hoofdinhoud

Werkbalk Standaard

The Standard Toolbar.

De QlikView-werkbalk Standaard bevat knoppen voor de meestgebruikte functies. U kunt de standaardwerkbalk in- of uitschakelen door Standaardwerkbalk te kiezen onder Werkbalken in het menu Beeld. De bovenstaande afbeelding en de tekst hieronder hebben betrekking op de standaard inhoud van de standaard werkbalk.

 • Nieuw bestand: Hiermee wordt een nieuw QlikView-venster geopend waarin u een nieuw QlikView-bestand kunt maken. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+N.
 • Bestand openen: Hier wordt een QlikView-bestand of tabelbestand in een nieuwe QlikView-venster geopend. Bij het openen van een tabelbestand wordt automatisch de wizard Bestand gestart. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+O.
 • Vernieuwen: Deze opdracht is alleen beschikbaar voor documenten die zijn geopend op een QlikView-server en alleen als er een nieuwe versie van het document beschikbaar is op de server. Als u Vernieuwen uitvoert, krijgt u toegang tot de nieuwste gegevens terwijl uw sessie behouden blijft, waaronder uw selecties en opmaakstatus.
 • Opslaan: Hiermee wordt het actieve document opgeslagen als een bestand. De standaard bestandsindeling wordt ingesteld in Gebruikersvoorkeuren.
 • Afdrukken...: Als u op Afdrukken klikt, wordt het geselecteerde werkbladobject meteen afgedrukt volgens de standaard printerinstellingen. De pagina met algemene afdrukeigenschappen wordt niet geopend. Deze opdracht wordt lichter gekleurd weergegeven als er geen af te drukken object is geselecteerd. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+P.
 • Afdrukken als PDF... Hiermee wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend waarin de printer Microsoft Naar PDF afdrukken al is geselecteerd. Nadat u op de knop Afdrukken hebt geklikt, wordt om een bestandsnaam voor het PDF-uitvoerbestand gevraagd. Deze opdracht is alleen beschikbaar als er een PDF-printer beschikbaar is op het systeem.
 • Script bewerken: Hiermee wordt het dialoogvenster Script bewerken geopend. Hierin kunt u scripts schrijven en uitvoeren voor het openen van databases en ophalen van gegevens in QlikView. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+E.
 • Opnieuw laden: Het huidige script wordt opnieuw uitgevoerd, waarbij de bijbehorende QlikView-database wordt bijgewerkt met alle wijzigingen die sinds de laatste scriptuitvoering in de gegevensbron zijn uitgevoerd. De tijd waarop er voor het laatst opnieuw geladen is, wordt als tijdsstempel op de statusbalk weergegeven.
 • Opmaak ongedaan maken: De laatste opmaakwijziging wordt ongedaan gemaakt, bijvoorbeeld een wijziging van positie of formaat of een verwijdering van objecten of een wijziging van objecteigenschappen. Ook de verwijdering van werkbladen en de bewerking van de werkblad- of documenteigenschappen kunnen ongedaan worden gemaakt. In QlikView worden de laatste opmaakwijzigingen bijgehouden. Met elke opdracht Ongedaan maken gaat u een stap terug in de lijst. Bij bepaalde opdrachten, zoals Opnieuw laden en Gegevens reduceren zal de buffer van Ongedaan maken/Opnieuw worden leeggemaakt. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+Z.
 • Opmaak opnieuw: Hiermee wordt de laatste handeling voor het ongedaan maken van de opmaak opnieuw uitgevoerd. Elke keer dat u de opdracht Opnieuw opmaken kiest, gaat u een stap vooruit in de lijst, zo lang er acties ongedaan zijn gemaakt die opnieuw kunnen worden uitgevoerd. Bij bepaalde opdrachten, zoals Opnieuw laden en Gegevens reduceren zal de buffer van Ongedaan maken/Opnieuw worden leeggemaakt. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+Y.
 • Zoeken: Hiermee opent u het vak Zoeken voor het actieve object. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+F.
 • Huidige selecties: Hiermee wordt het dialoogvenster Huidige selecties geopend waarin u de actieve selecties kunt zien. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+O.
 • Wizard Snelle grafiek: Hiermee wordt de Wizard Snelle grafiek geopend, waarmee u snel en gemakkelijk een eenvoudige grafiek kunt maken, zonder dat u hoeft na te denken over de vele beschikbare instellingen en opties.
 • Bladwijzer toevoegen: Hiermee opent u het dialoogvenster Bladwijzer toevoegen waarin u de naam van de bladwijzer kunt bewerken. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+Shift+B.
 • Notities weergeven/verbergen: Hiermee worden door de gebruikers gemaakte notities die aan werkbladobjecten zijn toegevoegd weergegeven of verborgen.
 • Help-onderwerpen: De QlikView Help wordt geopend.
 • Contextafhankelijke Help: Hiermee wordt specifieke informatie weergegeven met betrekking tot het gekozen object, bijvoorbeeld een menuopdracht. Nadat u op deze knop hebt geklikt, plaats u het vraagteken op het object waarover u informatie nodig hebt.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com