Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Zoeken

Als alternatief voor het uitvoeren van selecties door op waarden in QlikView-objecten te klikken, kunt u selecties uitvoeren door middel van tekst- en numerieke zoekopdrachten.

Selecties uitvoeren via Zoeken

In de volgende sectie wordt beschreven hoe u selecties kunt uitvoeren met behulp van tekstzoekopdrachten en hoe QlikView reageert op verschillende opdrachten. Voer de volgende stappen uit:

  1. Klik op de titelbalk van de keuzelijst en type de zoektekenreeks. De tekenreeks is niet hoofdlettergevoelig.

    De zoektekenreeks wordt weergegeven in het pop-up zoekvak. QlikView toont vervolgens alle waarden van het geselecteerde veld die voldoen aan de criteria van de zoekreeks.

  2. Druk op Enter of klik op een van de cellen in het resultaat om die waarde te selecteren.

    TipAls u op Ctrl+Enter drukt, worden alle waarden die overeenkomen met de zoekreeks aan uw selecties toegevoegd, mits deze nog niet in vorige selecties waren opgenomen. Waarden die overeenkomen met de zoekreeks, maar ook al in vorige selecties waren opgenomen, zijn uitgesloten voor alle selecties wanneer u op Ctrl+Enter drukt. Waarden die in vorige selecties zijn opgenomen en niet overeenkomen met de zoekreeks, worden in uw selectie behouden.

Het zoekvak wordt automatisch gesloten wanneer u op Enter of Esc drukt, of wanneer u in de lay-out klikt. U kunt ook het zoekvak sluiten door op het X-pictogram in het zoekvak te klikken. U kunt de grootte van het zoekvak aanpassen. Als het zoekvak opnieuw wordt geopend, krijgt het de ingestelde grootte.

Zoeken in meerdere keuzelijsten

Alle actieve keuzelijsten maken onderdeel uit van de zoekopdracht. Als u wilt zoeken in meerdere keuzelijsten, klikt u op de desbetreffende titelbalken terwijl u Shift ingedrukt houdt om de keuzelijsten actief te maken. Het is niet mogelijk om de resulterende waarden te selecteren door op Enter te drukken wanneer u in meerdere keuzelijsten zoekt.

Als al een selectie is uitgevoerd, zijn er twee manieren waarop een zoekopdracht kan worden geïnterpreteerd.

  • Alleen zoeken in de optionele waarden
  • Zoeken in alle waarden met inbegrip van de uitgesloten waarden in de zoekopdracht.

U stelt de gewenste zoekmodus in door Uitgesloten waarden in zoekopdracht betrekken in- of uit te schakelen in het dialoogvenster Gebruikersvoorkeuren. Deze modus kan ook worden ingeschakeld voor bepaalde individuele werkbladobjecten.

InformatieAls de logische EN-optie is ingeschakeld voor een veld, is het misschien niet mogelijk meervoudige waarden te selecteren die zijn gevonden.

Tekstzoekopdrachten

De eenvoudigste manier van zoeken is via een tekstzoekopdracht. QlikView zoekt naar veldwaarden die overeenkomen met een teksttekenreeks die u invoert.

Bij een normale zoekopdracht (als geen jokertekens worden gebruikt), wordt in QlikView gezocht naar woorden die net zo beginnen als de zoektekenreeks. Als de zoektekenreeks uit diverse woorden bestaat met spaties ertussen, wordt dit in QlikView beschouwd als meerdere zoektekenreeksen en worden veldwaarden weergegeven die een of meer van de tekenreeksen bevatten.

Jokertekens

U kunt een of meer jokertekens gebruiken in een zoekreeks. De volgende jokertekens kunnen worden gebruikt:

Jokertekens zoeken
Jokerteken Representatie
* Nul of meer tekens, met inbegrip van spaties. Dit jokerteken is flexibel en komt overeen met elk teken of elke reeks van tekens in een specifieke positie.
? Een enkel teken, met inbegrip van de spatie. Dit jokerteken is handig als u denkt dat een tekenreeks misschien onjuist is gespeld, als u twijfelt over de spelling of als de tekenreeks speciale tekens bevat die mogelijk moeilijk op correcte wijze zijn te reproduceren.
^ Het begin van een woord binnen een veldwaarde. Dit jokerteken wordt gebruikt in combinatie met andere jokertekens.
InformatieAls u jokertekens gebruikt, worden alleen de records weergegeven die overeenkomen met de hele zoekreeks. Een spatie betekent in dat geval geen logische OF. De zoekreeks '*creamed' komt niet overeen met "Rocky's creamed corn" omdat de waarde niet eindigt op "creamed". En "creamed*" komt niet overeen met "Rocky's creamed corn" omdat de waarde niet begint met "creamed".
Voorbeelden van jokertekens
Voorbeeld Resultaat
a* Hiermee worden alle waarden gevonden die beginnen met de letter "a", met inbegrip van tekenreeksen met verschillende woorden waarvan het eerste woord begin met een "a".
*b Hiermee worden alle waarden gevonden die eindigen op de letter "b", met inbegrip van tekenreeksen met verschillende woorden waarvan het laatste woord eindigt op een "b".
*c* Hiermee worden alle waarden gevonden die de letter "c" bevatten, met inbegrip van tekenreeks met verschillende woorden.
*^ab*

Hiermee worden alle waarden geretourneerd die woorden bevatten die beginnen met "ab".

Equivalent aan een normale zoekactie voor "ab", maar in tegenstelling tot de normale zoekactie kan deze complexer worden gemaakt met jokertekens. Het kan tevens worden gebruikt in een programmatische zoekactie, zoals in set-analyse.

r?ck Hiermee worden alle waarden gevonden die vier letters hebben en beginnen met een "r", gevolgd door een willekeurig teken en eindigend op "ck", zoals "rack", "rick", "rock" en "ruck".
r?? ????d Hiermee worden alle waarden gevonden die bestaan uit een woord van drie letters dat begint met een "r" en een woord van vijf letters dat eindigt op een "d".
InformatieEen spatie in een zoekreeks maakt een verschil. Als u zoekt naar "*corn", vindt u behalve "corn" ook tekenreeksen die eindigen op bijvoorbeeld "popcorn". Als u een spatie gebruikt in uw zoekreeks, "* corn", worden alleen worden gevonden die eindigen op "corn".

Fuzzy zoeken

Fuzzy zoeken lijkt op een gewone zoekopdracht, met de uitzondering dat alle veldwaarden worden vergeleken en gesorteerd volgens de mate van overeenkomst met de zoekterm. Fuzzy zoeken is vooral nuttig in situaties waarbij zoektermen mogelijk verkeerd zijn gespeld. Ook vindt u zo meerdere waarden die bijna identiek zijn aan elkaar.

Bij fuzzy zoeken wordt een tilde-teken (~) weergegeven vóór de zoekterm.

Als u een tekstzoekopdracht vooraf laat gaan door een tilde-teken, wordt het tekstzoekvenster geopend in de fuzzy zoekmodus. Het zoekopdrachtvenster bevat de tilde, waarachter de cursor is geplaatst. Tijdens het invoeren worden alle waarden gesorteerd op basis van de mate waarin ze lijken op de tekenreeks in de zoekopdracht. De waarden die het meest overeen komen, worden boven aan de lijst geplaatst. Als u op Enter drukt, wordt de eerste waarde in de lijst geselecteerd.

Numeriek zoeken

U kunt ook selecties uitvoeren via numerieke zoekopdrachten. Dit lijkt op het zoeken naar tekst. Het enige verschil is dat de zoektekenreeks moet beginnen met een van de volgende relationele operatoren:

Operatoren voor numerieke zoekopdrachten
Operator Beschrijving
> groter dan
>= groter dan of gelijk aan
< kleiner dan
<= kleiner dan of gelijk aan

Voorbeelden:  

Voorbeelden van operatoren voor numerieke zoekopdrachten
Voorbeeld Resultaat
>900 Alle waarden groter dan 900 worden gevonden
<=900 Alle waarden kleiner dan of gelijk aan 900 worden gevonden
>900<1000 Alle waarden groter dan 900 maar kleiner dan 1000 worden gevonden
<900>1000 Alle waarden kleiner dan 900 of groter dan 1000 worden gevonden

Aanvankelijke zoekmodus

Als u begint met het typen van tekst kan het gedrag afwijken: in sommige gevallen voegt QlikView jokertekens toe aan de zoektekenreeks om zoeken met jokertekens te vergemakkelijken.

De voorkeurszoekmodus kan worden ingesteld in de objecteigenschappen en in Gebruikersvoorkeuren.

Evaluatie van zoektekenreeks

Nadat een zoektekenreeks is ingevoerd of bewerkt, wordt in QlikView geëvalueerd welke van de bovengenoemde zoekgedragingen moet worden geselecteerd.

Als de zoektekenreeks jokertekens bevat, wordt zoeken met jokertekens uitgevoerd in plaats van een normale zoekopdracht.

U kunt de zoekmodus altijd wijzigen door jokertekens, een symbool voor groter dan (>) of kleiner dan (<) in de zoektekenreeks te verwijderen of toe te voegen.

Geassocieerd zoeken

Het zoekvak van de keuzelijst bevat aan de rechterkant een dubbele punthaak (>>). Als u hierop klikt, wordt het zoekvak naar rechts uitgebreid en wordt een tweede resultatenset weergegeven naast de eerste resultatenset. Deze tweede lijst bevat zoekresultaten in andere velden. U kunt nu op de tweede resultatenset klikken en tijdelijke selecties maken. Die selecties beperken de resultaten in de eerste resultatenset. Nadat u een selectie hebt uitgevoerd in de tweede lijst, kunt u een nieuwe zoekreeks invoeren voordat u de selectie uitvoert in de eerste lijst. Tot slot wordt, nadat u een selectie hebt uitgevoerd in de eerste resultatenset, de tweede resultatenlijst gesloten.

Geavanceerd zoeken

Voor complexe zoekuitdrukkingen kunt u het dialoogvenster Geavanceerd zoeken gebruiken. U opent dit met Ctrl+Shift+F. Als u een zoekopdracht voor tekst start met het is-teken (=), kunt u een geavanceerde zoekuitdrukking invoeren waarin zoekcriteria voor gekoppelde velden en volledige booleaanse logica voorkomen. Na het is-teken kunt u elke gewenste geldige QlikView-opmaakuitdrukking invoeren ( Dialoogvenster Uitdrukking bewerken). De uitdrukking wordt voor elke veldwaarde in het zoekveld geëvalueerd. Alle waarden waarvoor de zoekuitdrukking een waarde oplevert die meer is dan nul, worden geselecteerd.

Voorbeeld:  

=MijnVeld like 'A*' of MijnVeld like '*Z'

als deze zoekopdracht wordt gestart vanuit een keuzelijst waarin het veld MijnVeld voorkomt, levert deze zoekopdracht alle velden op die beginnen met de letter A of eindigen op de letter Z.

Voorbeeld:  

=sum(Verkoop)>sum(Budget)

als deze zoekopdracht wordt gestart vanuit een keuzelijst waarin het veld Verkoper voorkomt, levert deze zoekopdracht alle verkopers op met een gekoppelde verkoopwaarde die groter is dan hun gekoppelde budget.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com