Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevens uit databases laden

Gegevens uit commerciële databasesystemen worden in QlikView geladen via de Microsoft OLE DB/ ODBC-interface. Als u dat wilt doen, moet u een stuurprogramma installeren dat uw DBMS ondersteunt en moet u de database configureren als ODBC-gegevensbron.

Als dat is gebeurd, kunt u een verbinding met de database instellen in het dialoogvenster Script bewerken door op de knop Verbinden te klikken. Hiermee wordt een Connect-opdracht ingevoegd in het script.

Daarna definieert u in een Select-opdracht de velden en tabellen die moeten worden geladen. Als u dat wilt doen, moet u op de knop Selecteren klikken.

Selectieopdracht maken

U kunt ook de velden en tabellen definiëren die met een Direct Query-opdracht moeten worden geladen.

U kunt ook geaggregeerde queryresultaten vanuit grote gegevenssets laden zonder deze in het gegevensmodel van QlikView te laden, met de functie Direct Discovery.Direct Discovery

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com