Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Okno dialogowe Edytuj skrypt

Okno dialogowe Edytuj skrypt można otworzyć z menu Plik lub poprzez kliknięcie ikony Edytuj skrypt edit script icon na pasku narzędzi.

Można w nim wprowadzić i wykonać skrypt w celu połączenia dokumentu ze źródłem danych ODBC lub z różnego typu plikami danych i pobrania potrzebnych informacji.

Skrypty można wpisywać ręcznie lub generować automatycznie. Złożone instrukcje skryptów należy przynajmniej częściowo wprowadzać ręcznie.

W oknie dialogowym Edytuj skrypt wykorzystywana jest funkcja automatycznego uzupełniania, dzięki czemu podczas wpisywania program przewiduje, co użytkownik zamierza wpisać, i eliminuje potrzebę wpisywania całości. W przewidywaniach uwzględniono słowa będące częścią składni skryptu. Skrypt jest także oznaczany kolorami przez elementy składni. Można je dostosować, wybierając opcje Narzędzia i Preferencje edytora.

Na górze okna dialogowego umieszczono pasek menu z różnymi poleceniami dotyczącymi skryptów. Najczęściej używane polecenia są także wyświetlane na pasku narzędzi. Na pasku narzędzi znajduje się także rozwijana lista z kartami skryptu.

Menu w oknie dialogowym Edytuj skrypt

Panele w oknie dialogowym Edytuj skrypt

W oknie dialogowym Edytuj skrypt znajdują się dwa panele: panel skryptu na górze i panel narzędzi na dole okna dialogowego.

Panel skryptu

Panel skryptu zawiera rzeczywisty skrypt. Każda linia skryptu jest ponumerowana. Skrypt może być podzielony na kilka części pojawiających się na oddzielnych stronach z kartami, które są wykonywane od lewej do prawej.

W przypadku korzystania ze skryptu ukrytego można go wyświetlać w oddzielnej karcie maksymalnie po lewej (pod warunkiem, że podano hasło).

Skrypt jest oznaczany kolorami na podstawie elementów składni. Oznaczenia kolorów można dostosowywać, wybierając opcję Preferencje edytora z menu Narzędzia.

Panel narzędzi

Panel narzędzi składa się z czterech stron z kartami zawierających funkcje do generowania skryptu.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com